Zpět na informační servis

Laboratoř inteligentních budov katedry TZB na Stavební fakultě ČVUT v Praze

12. srpna 2009
Text redakce

Koncem června byla na Stavební fakultě ČVUT v Praze uvedena do provozu nová laboratoř inteligentních budov katedry TZB.

Výsledky laboratorních měření různých technologií by měly v budoucnu přispět k jejich přesnějšímu vyhodnocení a následně pak i dalšímu rozšíření inteligentních budov v praxi.

Slavnostnímu otevření nové laboratoře předcházel odborný seminář zaměřený na oblast technologií inteligentního řízení budov. Bylo zde mimo jiné představeno kompletní řešení regulace vytápění i dalších funkcí v rodinném domě prostřednictvím stávající verze systému Kobra, kterým je také nová laboratoř vybavena. Tento systém inteligentního řízení budov je původní česká technologie, která byla vyvinuta ve spolupráci se společností Prolog a s katedrou TZB FSV ČVUT a s pomocí grantu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci projektu Snižování provozní energetické náročnosti budov inteligentními systémy řízení. Skládá se ze základních prvků, jako jsou například ovládací dotykový panel, čidla pro měření teploty, vlhkosti a další parametry, včetně regulovatelných hlavic k topným tělesům a s ovládacím a vyhodnocovacím software. Vše na principu stavebnice, takže laboratoř může být v budoucnu doplněna o další nové prvky tak, jak se budou postupně vyvíjet.

Nová laboratoř na FSv ČVUT
¤ Nová laboratoř na FSv ČVUT

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 06:50
Tracy is unable to log error.