Zpět na materiály, výrobky, technologie

KVALITA - předpoklad trvale udržitelného rozvoje

13. května 2010
redakce

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na II. ročník celostátní vzdělávací akce společnosti QUALIFORM, a.s., která se koná dne 27. 5. 2010, hotel ALLVET - u Vyškova.

Autor:Za organizátory srdečně zve Ing. Alena Chalupová, generální ředitelka, Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc., předseda představenstva.

Akce je pořádána v rámci Národního programu podpory kvality 2010.

Společnost QUALIFORM, a.s. více než 10 let poskytuje nezávislé a komplexní služby pro podnikatelský sektor, širokou veřejnost a orgány státní správy. Všechny odbory zabývající se zkušebnictvím a certifikací jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s (rozsahy akreditací jsou zveřejněny na www.cai.cz).
QUALIFORM, a.s. je Autorizovanou osobou č. 238 a Notifikovanou osobou č. 1544 ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, v rozsahu udělených autorizací ÚNMZ. Organizovanost firmy je založena na otevřeném a pružném systému odborového uspořádání, kde je kladen důraz na součinnost, spolupráci a informovanost.

Bližší informace, program a návratku naleznete zde.