Zpět na materiály, výrobky, technologie

Kurz FS ČVUT Větrání a klimatizace

8. prosince 2008


Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky a prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí 01 Klimatizace a větrání, uspořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání dvousemestrový kurz: Větrání a klimatizace.
Obsahem kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání a klimatizace. Je určen zájemcům s úplným středním odborným nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, samostatné studium). Kurz bude zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Zahájení kurzu: březen 2009
Ukončení kurzu - závěrečná práce, závěrečná zkouška: únor 2010.
Uzávěrka přihlášek: 27. únor 2009.
Předpokládaný účastnický poplatek: 24 000 Kč.

Bližší informace na internetové adrese http://www.fsid.cvut.cz/~zmrhal/Kurz/Kurz%20VaK.htm Odborný garant kurzu: prof. Ing. František Drkal, CSc.
Vedoucí pedagog a kontaktní osoba: Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz)
Ústav techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, 166 07, Praha 6. Fax: 224 355 616