Zpět na materiály, výrobky, technologie

Kraj Vysočina - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

17. září 2007
redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy - SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace - ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Autor:
Kraj Vysočina
Garant: Martin Pertl - 737 555 677

Název stavby

Adresa stavby

Zhotovitel

Čas

Kontaktní osoba

Bytové domy Slunečný vrch

Jihlava,
Horní Kosov

Unistav s.r.o.

10.00-14.00

Ing. Ugrin
603 516 494

Rekonstrukce radnice

Jihlava
Masarykovo nám.1

PSJ holding a.s.

9.00 a 10.00
skupiny

Dr. Ing. arch. Huňáček
567 308 325-7


Název organizace

Adresa místa otevřených dveří

Čas

Kontaktní osoba

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214,
674 01 Třebíč,
Odborný výcvik:
Hrotovická 1336
674 01 Třebíč

8.00-12.00

Mgr. Alois Novák - ředitel,
568 606 412,
info@spsstrebic.cz,
novak@spsstrebic.cz