Zpět na informační servis

Architektura konverzí - výstava v Ostravě

11. listopadu 2021
Text redakce

Výstava místo tvar program / KONVERZE, pořádaná Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT, se koná od 18. listopadu 2021 do 15. února 2022 v Ostravě, v bývalé Loužírně Vítkovických železáren, nyní Národním zemědělském muzeu.

Výstava představuje nejvíce ceněné, vyhraněné, uznávané i alternativní proměny někdejších průmyslových staveb a areálů na budovy s novým využitím v České republice. Návštěvníci výstavy mohou porovnat proměny zvolených příkladů – od počátečního stavu, přes nedávnou minulost až po nový život. Výstava projektů realizovaných během pěti let (2015–2020) navazuje na předchozí akce uplynulého třicetiletí, od první Industriální architektura / nevyužité dědictví, přes 12 let poté, Industriální stopy, Co jsme si zbořili, až po výstavy architektury konverzí z let 2005 a 2014.

Pořadatelé
Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT
Galerie Jaroslava Fragnera
Ve spolupráci
Kolegium pro technické památky ČKAIT a ČSSI
platforma Industriální stopy
Kurátor
Benjamin Fragner
 
Více informací o výstavě a pozvánku na vernisáž naleznete zde.
 
Text: NZM
Foto: Gabriel Fragner