Zpět na materiály, výrobky, technologie

Kontrolní semináře k programu Zelená úsporám pro zpracovatele odborných posudků a průvodní stavební dokumentace

27. května 2010

Na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí pořádá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě prostřednictvím svých oblastních kanceláří kontrolní semináře k postupům a prokazování požadavků programu Zelená úsporám.


Kontrolní semináře jsou určeny pro zpracovatele odborných posudků (tepelně technických výpočtů), stavební dokumentace (projektová dokumentace nebo dokumentace minimálního rozsahu) a stavebně technických posudků u bytových domů z řad členů ČKAIT. Posláním seminářů je zejména vysvětlení a sjednocení zásad a metodik tepelně technických výpočtů, posuzování vstupních údajů, vztah podmínek programu Zelená úsporám a požadavků stavebních i dalších právních předpisů. Dále budou semináře věnovány vybraným organizačním a administrativním otázkám.

Program:

 • Technický blok:
  Zásady a metodiky tepelně technických výpočtů v programu Zelená úsporám ve vazbě na právní předpisy, technické normy, technické normalizační informace, stanoviska a metodiky MŽP/SFŽP. Diskuze.
  Přednášejícími budou přední specialisté na tepelnou techniku z řad členů ČKAIT, kteří spolupracují se SFŽP na kontrole již podaných žádostí o dotace. Diskuze.
 • Právní blok:
  Právní rámec programu Zelená úsporám: postupy podle stavebního zákona, případně dalších veřejnoprávních předpisů.
  Přednášejícími budou přední odborníci v oblasti stavebního práva. Diskuze.
 • Organizační blok:
  Technicko-organizační a administrativní stránka programu Zelená úsporám.
  Vystoupení zástupce SFŽP.
 • Semináře jsou celodenní. Délka prvního bloku včetně diskuze 3-3,5 hod.; druhého bloku 1-1,5 hod., třetího bloku 1-1,5 hod. První seminář se uskuteční v Praze dne 12. května 2010; další v průběhu měsíce května a června 2010. Místa konání, dobu zahájení jednotlivých seminářů a kontaktní údaje pro přihlášku účasti obsahuje termínová listina, uveřejněná na webových stránkách ČKAIT a Informačního centra ČKAIT: Kontrolní seminář k programu Zelená úsporám je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT je účast na seminářích bezplatná.

  Účastníci semináře mohou zasílat předem případné dotazy, návrhy a připomínky k programu Zelená úsporám. Účastníci semináře obdrží potvrzení o účasti, které může být vyžadováno Státním fondem životního prostředí jako příloha žádosti o dotaci. Pro pracoviště Fondu je účast na semináři podmínkou pro zjednodušenou kontrolu dokumentace k žádosti o dotaci.

  Autorka:
  Marie Báčová

  Kancelář ČKAIT Praha