Zpět na materiály, výrobky, technologie

Konfokální mikroskopie na Stavební fakultě VUT

8. října 2009
redakce

V červnu letošního roku byl do výukových laboratoří na Ústavu fyziky Fakulty stavební VUT v Brně nainstalován nový konfokální mikroskop Olympus Lext OLS 3100, který v současné době patří mezi špičkové konfokální mikroskopy zaměřené na práce v materiálovém inženýrství.

Autor:Tato více než dvoumilionová investice byla z převážné míry financována z Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT (projekt 1108/2009) a menší měrou Fakultou stavební VUT (vnitřní grantový systém, projekt Výuková laboratoř konfokální mikroskopie).

Zatímco u běžných optických přístrojů (fotoaparátů a kamer) se dosahuje co největší hloubky ostrosti při zobrazování, u konfokálního mikroskopu je tomu právě naopak: snahou je dosáhnout co nejmenší hloubky ostrosti. Dosahuje se toho zařazením konfokální clonky do optické dráhy mikroskopu těsně před detektor. Clonka odstraní paprsky, které nepřicházejí z roviny zaostření, a výsledný obraz obsahuje pouze ostré body vzorku a ostatní (nezaostřené) chybí. Když se postupně vzdaluje objektiv od povrchu vzorku a současně se exponují a ukládají snímky, vzniká série ostrých optických řezů (?vrstevnic?), ze kterých lze digitálně rekonstruovat povrchový reliéf vzorku. Jakmile je tento trojrozměrný digitální reliéf vytvořen, lze softwarově provádět nejrůznější analýzu povrchu, čehož se hojně využívá např. při průmyslovém testování kvality výrobků.