Zpět na materiály, výrobky, technologie

Konference Pasivní domy 2007

11. září 2007
redakce

Mezinárodní konference Pasivní domy má letos před sebou již třetí ročník a navazuje tak na dvě úspěšné konference pořádané v Brně v minulých letech. Za krátkou dobu své existence se stačila vyprofilovat v ucelenou přehlídku vývoje a nejlepších příkladů pasivních domů a zařadit se mezi prestižní evropské akce.

Autor:Datum a místo konání: 10.-11. 10. 2007, pavilon A na brněnském výstavišti.

Pasivní domy patří mezi nejrozvinutější koncepce energeticky úsporných domů a v zahraničí jich stojí již tisíce. Jde o dlouhodobý celosvětový trend, který by Česká republika rozhodně neměla opomenout, naopak. Proto vychází konference Pasivní domy 2007 vstříc nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti. Organizátor akce, organizace Centrum pasivního domu věří, že návštěvnost překoná loňská čísla.
?V minulém roce se konference zúčastnilo tři sta padesát lidí, na výstavní ploše své produkty prezentovalo dvacet tři vystavovatelů a doprovodnou výstavu navštívilo téměř tisíc lidí,? vzpomíná ředitel Centra pasivního domu Jan Bárta. ?Akce se stala skvělou příležitostí k navázání inspirativní spolupráce při nových projektech jak v České republice, tak v zahraničí,? dodává Bárta.
Pasivní domy jsou podle místopředsedy sdružení Centrum pasivního domu Josefa Smoly aktuálním tématem: ?Jen v Německu se počet pasivních domů každý rok zdvojnásobí. Prognóza do roku 2010 předpovídá Německu šedesát tisíc pasivních domů. V Rakousku překračuje poptávka po bydlení v pasivních domech trojnásobně jejich nabídku.?
Celá akce se může uskutečnit díky finanční podpoře evropského programu SAVE - Inteligent Energy Europe, příspěvkům České energetické agentury, Deutsche Bundesstifting Umwelt a města Brna. Konference se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky, který říká: ?Brno jako centrum jihomoravského regionu s významným technologickým a ekonomickým potenciálem podporuje inovace a nová technická řešení, která přinášejí úsporu energie v budovách. To, co občany opravdu zajímá, jsou investiční a provozní náklady veřejných budov. Pokud jsou náklady na výstavbu pasivního domu jen o 10 % vyšší než běžná investice, přičemž tato stavba spotřebuje o 90 % méně energie, není důvod se nepoučit z dobrých příkladů zkušenějších kolegů ze zahraničí.?
Hlavním tématem konference je transfer technologií výstavby pasivních domů ze zemí západní Evropy. Experti z Rakouska, Německa a Itálie, kde probíhá vývoj pasivních domů nejrychleji, předají své bohaté zkušenosti českým, slovenským, maďarským a polským účastníkům. V programu nebudou chybět ani praktické realizace domů v České republice, v Polsku či na Slovensku.
Program je sestaven ve spolupráci se špičkovými českými i zahraničními odborníky, se zástupci státní správy, České energetické agentury a České komory architektů.
Konference a semináře se budou věnovat následujícím tématům:

  • Architektonická a technická řešení pasivních domů (10. 10. 2007);
  • Rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu (10. 10. 2007);
  • Pasivní stavby občanského vybavení (11. 10. 2007);
  • Architektonická a technická řešení pasivních domů (11. 10. 2007);
  • Inovativní výrobky a technická řešení (11. 10. 2007).

Doprovodným programem konference bude také veletržní a výstavní sekce, firemní prezentace, prohlídka pasivních domů v Rakousku a další odborné semináře:

  • Seminář pro veřejnou správu (11. 10. 2007);
  • Seminář Pasivní domy pro odborníky (12. 10. 2007);
  • Seminář Výpočet energetické náročnosti pasivních domů (12. 10. 2007).

Návštěvníci doprovodné výstavy o pasivních domech budou moci na výstavní ploše pavilonu A shlédnout nabídku výrobků, technologií a služeb dostupných v České republice. Vstup na výstavu je bezplatný, což tradičně ocení i široká laická veřejnost.
Bližší informace včetně aktuálního programu konference a možnosti přihlášení naleznete na internetové stránce konference Pasivní domy 2007 www.2007.pasivnidomy.cz.

Další informace:
Jan Bárta
Centrum pasivního domu
Tel.: 511 111 809
Mob.: 732 121 651
E-mail: jan.barta@pasivnidomy.cz
www.pasivnidomy.cz