Zpět na materiály, výrobky, technologie

Konference Klimatizace a větrání 2010, výzva k přihlášení příspěvků

26. června 2009
redakce

Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce 01 Klimatizace a větrání si Vás dovoluje srdečně pozvat na 19. konferenci Klimatizace a větrání 2010 s podtitulem Nejen kvalitně projektovat a vyrábět, ale také správně instalovat a provozovat.

Autor:Tato akce bude jedinečnou příležitostí k setkání početné obce odborníků oboru klimatizace a větrání z řad podnikatelů, projektantů, pracovníků škol, vědeckých pracovišť a institucí státní správy. Konference se koná 3. až 4. února 2010 Praha v Národním domě na Vinohradech.

Konference bude tentokrát obohacena o workshop během kterého se uskuteční diskuze nad zajímavými projekty, realizacemi a provozními zkušenostmi se systémy klimatizace a větrání. Přínosné budou zajisté i firemní prezentace významných subjektů působících v oblasti klimatizace a větrání. Kromě odborného programu bude dán prostor i k neformálním setkáním během přestávek a společenského večera.

Nosnými tématy konference budou:

  • Uvádění do provozu a provozování klimatizačních zařízení (facility management), a to jak ve vztahu k integrálnímu projektování, tak v souvislosti s novou legislativou a kontrolami klimatizace;
  • Energeticky úsporná vzduchotechnická zařízení a jejich vývoj, výroba, projektování a provozování.

Dále bude prostor věnován problematice:

  • vnitřního klimatu, tepelné pohody a hluku;
  • zdrojů tepla a chladu pro klimatizační a větrací zařízení,
  • systémů měření, monitorování a regulace klimatizačních a větracích zařízení,
  • zajímavých aplikací a řešení speciálních systémů větrání a klimatizace a dalším souvisejícím tématům.

Výzva k přihlášení příspěvků
Nabídku příspěvku do sborníku konference formou abstraktu v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 300 slov) je možno zaslat v elektronické podobě.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 24. července 2009. Registrace abstraktů probíhá na www.kv2010.cz. Autoři budou o přijetí přijatých příspěvků vyrozuměni spolu s dalšími pokyny.