Zpět na informační servis

Konference Havárie konstrukcí 2022 / Rizikové konstrukce průmyslových hal

25. dubna 2022
Text redakce

Problematika koroze předpínací výztuže je velmi diskutovaným tématem především z důvodu existence náhlých kolapsů stavebních konstrukcí, které jsou v mnoha případech nepředvídatelné a nekontrolovatelné. Firma Rada Building s.r.o. se rozhodla uspořádat na toto téma celostátní konferenci, která proběhne 2. 6. 2022 v hotelu Akademie Naháč.

Firma Rada Building s.r.o. se rozhodla uspořádat celostátní konferenci k problematice dodatečně předpjatých střešních vazníků. Naše ambice jsou i v tom, abychom tímto zahájili tradici konferencí, které se budou v dalším pokračování zabývat problematickým stavem konstrukcí z důvodů chyb v projektu, realizaci, ale také vlivem nedostatečné údržby. Dalším oborem bude problematika staveb poškozených povodněmi, ohněm nebo orkánem.

Tuto tradici chceme zahájit 2.6.2022 v Motorestu Naháč tématem, které považujeme za celospolečensky závažné jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska ekonomiky výroby a náročnosti investic na nápravu stavu. Pod potencionálně nebezpečnými konstrukcemi dodatečně předpjatých vazníků pracují tisíce lidí a reálně je ohrožen majetek za miliardy korun.

Cílem konference není jen poukázat na existující stav a problémy které sebou nese, ale hlavně to, že existuje komplexní, spolehlivý a objektivně podložený postup, jak problémy těchto průmyslových hal postupně řešit, jak s ohledem na odpovídající zajištění bezpečnosti osob a ochranu majetku, ale také s ohledem na možné plánování investice a řešení systémových změn v údržbě těchto objektů. Jsme přesvědčení o tom, že naše komplexní řešení tohoto problému významně prodlouží životnost hal a nastolí systém odpovídající péče o tyto nemovitosti.

Okruhy otázek a přednášející:

 • Současná normy ve vztahu ke konstrukcím ZIPP systému a dodatečně předpjatým vazníkům, vyhodnocení konstrukce ve vztahu k normám v době výstavby, spolehlivost konstrukcí. Vyhodnocení různých zátěžových faktorů ve vztahu k platným normám.
  Doc. Ing. Jana Marková Ph.D. Kloknerův ústav
  Ing. Vladislav Bureš Ph.D. Rada Building s.r.o.
 • Komplexní řešení diagnostiky konstrukcí a výsledky endoskopie vazníků
  Ing. Petr Mynarčík Ph.D. Vysoká škola báňská Ostrava
 • Modely vazníků vytvořené v programech Midas a IdeaStatica
  Ing. Barbora Bartecká Ph.D. Rada Building s.r.o.
  Ing. Petr Pospišil IWE
 • Popis komplexního řešení a jednotlivé fáze řešení problému – principy třídění vazníků, konstrukční řešení oporové konstrukce dodatečného předpjetí.
  Ing. Cejnar Jaroslav Rada Building s.r.o.

Mimo tyto základní přednášky bude součástí představení postupů spolupracujících firem, a to IdeaStatica, PUR Izolace, Izostav, Hrdlička.

Na úvod konference vystoupí zástupce MMR a ČKAIT.

Základní informace k programu lze získat na stránkách konference https://www.havariekonstrukci.cz/rizikove-konstrukce-prumyslovych-hal-2022/

Konference má zájem oslovit vlastníky objektů, autorizované osoby, pracovníky stavebních úřadů, ale také chceme s problematikou seznámit studenty vysokých škol a položit základ spolupráci s odbornými orgány a vysokými školami na Slovensku, kde byly tyto konstrukce od počátku vyráběny a musí tuto problematiku také řešit.

Na závěr mi dovolte všechny zájemce pozvat k prezenční nebo online účasti.

Za firmu Rada Building s.r.o.
Ing. Cejnar Jaroslav