Zpět na materiály, výrobky, technologie

Konference ESCL

11. září 2007

Česká společnost pro stavební právo informuje, že na základě rozhodnutí zasedání prezidentů národních společností sdružených v Evropské společnosti pro stavební právo (ESCL), konaném ve Stockholmu 25. srpna 2006, bylo rozhodnuto o uspořádání konference ESCL a zasedání prezidentů v Praze ve dnech 20.-22. září 2007.


Konference bude zaměřena na dvě aktuální témata související s novým právním rámcem v České republice za účelem konfrontace názorů našich expertů a evropských partnerů. Prvním tématem jsou ?Evropské perspektivy při povolování staveb? a druhým ?Kvalifikační požadavky na uchazeče a zadavatele veřejných zakázek včetně vytváření seznamů certifikovaných stavebních dodavatelů?.
Vlastní jednání konference se uskuteční dne 21. září 2007 v konferenčním sále hotelu Jalta a bude zakončena slavnostním setkáním účastníků v Kaiserštejnském paláci. Návazně na konferenci proběhne jednání prezidentů národních společností sdružených v ESCL dne 22. září 2007 zakončené slavnostním obědem.
Konference proběhne pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s partnerskou Slovenskou společností pro stavební právo a za podpory sponzorů z řad významných podnikatelských subjektů, zejména z oblasti výstavby. Svou podporu již přislíbily společnosti SKANSKA, a. s., ČEZ, a. s., Metrostav, a. s., Eurospektrum Group, a. s., ČSOB, a. s., HVB Bank Czech Republic, a. s., Linde Praha, a. s., Zipp Bratislava s.r.o., Becker & Poliakoff v.o.s., Nemak Czech Republic s.r.o., Huyndai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Rumpold s.r.o., Salans v.o.s. a také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Doufám, že informace o konferenci připravované Českou společností pro stavební právo vzbudí Váš zájem a že bude impulsem pro Vaše rozhodnutí se jí aktivně zúčastnit, popřípadě ji sponzorsky podpořit.

Jan Mareček (vlevo) a Miroslav Hegenbart
¤ Jan Mareček (vlevo) - prezident České společnosti pro stavební právo a Miroslav Hegenbart - čestný prezident České společnosti pro stavební právo