Zpět na materiály, výrobky, technologie

Keramické kamenivo ve vylehčených zemních tělesech dopravních staveb

Zemní tělesa představují objemem prací i finančních nákladů jednu z nejvýznamnějších stavebních konstrukcí a hledání optimalizace při jejich návrhu a realizaci je v poslední době předmětem zvýšeného zájmu. Použití materiálu výrazně lehčího než zemina přináší pro zakládání pozemních i dopravních staveb nové, netradiční možnosti. Příkladem může být pilotní technické řešení stavby ekochodu na slovenské dálnici D1 Mengusovce - Jánovce, prezentované v článku.


Do oblasti lehkých stavebních hmot, které lze v konstrukcích zemních těles využít, patří i keramické kamenivo Liapor - keramický granulát, vyráběný expandováním přírodního cyprisového jílu při teplotách cca 1200 °C. Zpracováním výchozí suroviny se k základním typickým vlastnostem keramických materiálů, jako je vysoká pevnost, malá nasákavost a objemová i tvarová stálost, připojují u Liaporu ještě další významné charakteristiky, například velice nízká objemová hmotnost (již od 275 kg/m3).

Vlastnosti Liaporu jsou v zemních konstrukcích využívány všude tam, kde je nutné snížit svislé namáhání - ať již z důvodů redukce sedání, zmírnění rizika nestability nebo při potřebě razantního snížení zatížení neúnosného podloží, případně opěrných a podzemních konstrukcí. Keramické kamenivo se svými vlastnostmi blíží vlastnostem typickým pro běžné sypké zeminy. Již od roku 2003 byla zemní tělesa vylehčená Liaporem úspěšně realizována na celé řadě dopravních staveb.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).