Zpět na materiály, výrobky, technologie

Když beton hraje prim

29. října 2018
PR článek

Osvícený klient je určitě snem nejen všech architektů, projektantů a stavbařů, ale i betonářů.


Technicky vzdělaný a manuálně velmi zručný investor, jehož záměrem bylo postavit rodinný dům s velkou garáží a dílnou na okraji Nového Jičína, rozhodně mezi takové klienty patří. Jeho cílem byl hmotově čistý a jednoduchý, prostorově velkorysý dům, který by jeho rodině poskytoval dostatečné soukromí a bylo by možné jej realizovat co nejvíce svépomocí. Na otázku architekta Kamila Mrvy, jaký dům si klient přeje, mu odpověděl: „Chceme mít dům pevný, chladný, prostorný a bezúdržbový.“

Limitem pro stavbu byla parcela, protože se nachází v oblasti, kde již stojí konvenční rodinné domy. Málokdy se stane, že architekt dostane možnost realizovat projekty na nezastavěné lokalitě. I tady bylo okolí a parcela jistým limitem. Podle slov architekta Mrvy se v takových případech v podstatě jedná o určitou rekonstrukci místa, protože do konkrétních mantinelů navrhujete stavbu. Dům je zapuštěn v tomto krajinném útvaru do země, patro pro bydlení je v úrovni terénu a z ulice je vidět vstupní podlaží a velká garáž. Pro klienta bylo důležité mít originální svůj dům, ve kterém bude spokojeně žít, a už neřešil, jestli okolní stavby jsou žluté nebo jiné. Z toho důvodu je i dům jakoby zapuštěný do země a obytné patro je pod úrovní terénu. Tím došlo k vytvoření jakéhosi atria, ze kterého není vidět na boční strany, ale pouze do přírody a na Starý Jičín. Klient oslovil Kamila Mrvu z nedaleké Kopřivnice (ateliér Kamil Mrva Architects). Beton je podle architekta nádherný, na první pohled se jedná vždy o pevnou konstrukci.

Materiály a konstrukce

Nosná konstrukce domu je z části železobetonová a částečně vyzdívaná z keramických tvárnic. Na přání klienta byla využita železobetonová konstrukce v maximální možné míře, a to jako pohledová, v co nejsurovějším stavu. Obvodová stěna je realizována jako sendvič s vnější pohledovou betonovou vrstvou, tepelnou izolací uprostřed a vnitřní vrstvou v části domu z pohledového betonu a v části z keramických tvárnic s omítkou. Vizuální stránka betonu byla při realizaci velmi důležitá, protože pohledový beton je výrazným prvkem interiéru – například v obývací části, kuchyni a jídelně. Kamil Mrva k materiálům říká: „Rádi pracujeme s přírodními materiály, a proto jsme navrhli bednění z desek tak, aby při odbednění byla vidět struktura dřeva“. Garáž-dílna je realizována jako montovaná ocelová konstrukce se zatepleným plechových pláštěm. Na podlaze jsou použity lité epoxidové a betonové stěrky. Zajímavým betonovým prvkem je podpěra vrchní části stavby – dva pilíře ve tvaru čtvrtoblouků. Mezi nimi je prostor pro venkovní sprchu, která se využívá při hraní na venkovním hřišti u domu nebo k bazénu apod.

Ačkoliv se investor v maximální možné míře a nasazení snažil na stavbě spolupodílet, při tvorbě betonových skeletů velikosti domu se musel spolehnout na skutečné profesionály. Systémy bednění jsou již sice velice dobře a chytře propracovány tak, že by s nimi mohl pracovat i poučený zručný laik, ale přítomnost většího počtu lidí je při takových operacích nezbytná. Zpracování betonové směsi musí probíhat rychle a ve velkém množství, jaké zvládne dodat pouze betonárna. Správné uložení výztuže do bednění chce také určité technické znalosti ve čtení výkresů. Proto je lepší mít pro tuto práci firmu, která se vyzná.

Stavba předčila očekávání

Rodina Pořízkových je s domem velmi spokojená a předčil jejich očekávání. Celá stavba se povedla. Podle pana Pořízka se jedná o pro něj ideální bydlení, protože beton je praktický bezúdržbový, cítí se v domě bezpečněji než v aktuálně moderních dřevoštěpkových stavbách. Pro děti je důležitá odolnost a i stálost betonu. Díky konstrukčním možnostem železobetonu si mohli dovolit větší otevřené prostory bez rušivých nosných a podpěrných prvků, kde se rodina může scházet, pracovat a díky bohatému prosklení je i v přímém kontaktu s okolní přírodou.

Informace k stavbě – aktivity skupiny Českomoravský beton
Ze strany investora a architekta byl osloven dodavatel betonu: Českomoravský beton, a.s. – betonárna Nový Jičín, vedoucí provozu Roman Volek.
V následující posloupnosti probíhaly aktivity, které vedly k zdárné realizaci.
■ Na začátku roku 2017 proběhla prvotní seznamovací schůzka s investorem, dozorem stavby a architektem. Na ní došlo k základnímu seznámení s návrhem stavby. Strana investora přednesla své představy: požadavky byly hlavně na pohledový beton pro řešení konstrukcí stěn a stropů.
■ Na základě představy investora a architekta skupina Českomoravský beton předložila nabídku a pro způsob řešení navrhla využít lehce zpracovatelný beton Easycrete, právě pro řešení pohledových betonových konstrukcí.
■ Došlo k dohodě v rámci obchodních podmínek.
■ Byly vytvořeny receptury betonů pro tuto stavbu, které navrhla akreditovaná laboratoř společnosti BETOTECH, člen skupiny Českomoravský beton. Pro hlavní pohledové části betonových konstrukcí byl navržen beton Easycrete pevnostní třídy C35/45 a stupně vlivu prostředí X0.
■ V květnu 2017 dodávala betonárna v Novém Jičíně první betony do základů. Betonáže probíhaly podle stanoveného plánu stavby a k spokojenosti všech zúčastněných stran, tzn. investora a architekta.
■ Poslední betonáž byla uskutečněna v říjnu 2017.
■ Celkem bylo dodáno na tuto realizaci rodinné vily 164 cbm betonu.

text a fotoČeskomoravský beton, a.s.