Zpět na informační servis

Josef Mysliveček

23. listopadu 2022
Text redakce

Od 21. října 2022 do 29. ledna 2023 seznámí v Clam-Gallasově paláci návštěvníky výstava Josef Mysliveček, detto il ­Boemo (1737–1781), s tvorbou a životem tohoto skladatele. Tato mezinárodní osobnost je vnímána v kontextu evropských dějin a kultury i osudů jeho spolupracovníků a současníků. Zájemci lépe poznají žánr italské vážné opery, jemuž se Mysliveček nejvíce věnoval, a nabídne způsoby, jak ji poslouchat a jak v dnešní době znovu ocenit její hloubku. Součástí výstavy jsou kostýmy z filmu Il ­Boemo, vzniklé podle autentických dobových postupů, a projekce Myslivečkových árií, natočených s nejvýznamnějšími současnými pěvci v dobových kostýmech a divadelních kulisách. Návštěvníci si zároveň prohlédnou Clam-Gallasův palác, jenž získal titul Stavba roku 2022. 

Zdroj: www. muzeumprahy.cz