Zpět na materiály, výrobky, technologie

Jihomoravský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

17. září 2007
redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy - SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace - ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Autor:
Jihomoravský kraj
Garant: Ing. Pavel Bělohlávek - 607 873 902

Název stavby

Adresa stavby

Zhotovitel

Čas

Kontaktní osoba

Odbavovací terminál

Letiště Brno - Tuřany

Kaláb - stavební firma s.r.o.

12. a 13. 10.
8.00-16.00

Ing. Maruška
603 228 910

Městské golfové hřiště

Jinačovice

Kaláb - stavební firma s.r.o.

12. a 13. 10.
8.00-16.00

Ing. Jebavý
603 453 006


Název organizace

Adresa místa otevřených dveří

Čas

Kontaktní osoba

Vysoké učení technické
v Brně, Fakulta stavební

Veveří 331/95,
602 00 Brno

9.00-12.00

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.,
541 147 920,
hirs.j@fce.vutbr.cz