Zpět na materiály, výrobky, technologie

Investiční příležitosti, ochrana životního prostředí a komunální technika

6. dubna 2012
redakce

Novinky a trendy v oborech komunálních a environmentálních technologií a služeb, regionální inovační strategie a rozvojové plány jednotlivých regionů v kontextu aktuálních potřeb veřejné sféry představí návštěvníkům vystavovatelé odborných veletrhů URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO. Trojlístek odborných veletrhů se bude konat v termínu od 24. do 27. dubna na brněnském výstavišti. Souběžně konané Stavební veletrhy Brno pak rozšíří tuto odbornou komplexní přehlídku potřeb komunální sféry o stále aktuální aspekty stavebnictví a technického zařízení budov.

Autor:Aktuální informace ze světa odpadů
Aktuální problematice odpadů a jejich následného zpracování se v doprovodném programu veletrhu ENVIBRNO bude věnovat celá řada seminářů. Jmenujme například seminář ?Odpady 2012 a jak dál??, který pořádá Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů. Nesmíme zapomenout zmínit také seminář ?Co nového v odpadech a jak s nimi dál?, který pořádá Centrum pro hospodaření s odpady při Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M. Problematiku srážkových vod bude ve svém doprovodném programu řešit Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.

Druhotné suroviny ve stavebnictví
Seminář pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR a Českomoravskou komoditní burzou Kladno. Je zaměřen na aktuality v oblasti využívání druhotných surovin jako náhrady primárních přírodních zdrojů za účelem úspory primárních zdrojů a zároveň jako prevence vzniku odpadů. Zástupci jednotlivých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací budou prezentovat inovativní technologie na zpracování a využívání druhotných surovin, zkušenosti s provozem těchto technologií a zkušenosti s uplatněním nových výrobků z druhotných surovin na trhu.

Inovace a technologie v rozvoji regionů
Tradiční akci doprovodného programu Mezinárodního veletrhu investic, podnikání a rozvoje v regionech pořádá Asociace inovačního podnikání ČR a Česká asociace rozvojových agentur. Na semináři budou mimo jiné představeny příklady regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajů - Střední Čechy a Ústeckého kraje. Další témata se budou věnovat inovačnímu potenciálu ČR, technologickému profilu ČR, ale i ceně Inovace roku 2012.

Více informací naleznete na www.bvv.cz/envibrno