Zpět na materiály, výrobky, technologie

Inteligentní systémy řízení osvětlení

7. prosince 2009
Pavel Šobra

Osvětlení a světlo nás provází na každém kroku, každým okamžikem dne i noci. Především intenzita, barevné podání a barva světla mají značný vliv na naši psychiku, podvědomí a v neposlední řadě i pracovní výkon.

Autor:Člověk je po celou dobu svého vývoje ovlivňován především denním světlem, sluncem a jeho fázemi, ať už v průběhu dne či roku. Nezanedbatelnou složkou přirozeného osvětlení je však i měsíc. A máme tu první zcela jednoduchý příklad rozdílných zdrojů vřazených do systému, teplý zdroj slunce a chladný měsíc. Teplotu samozřejmě posuzujeme z hlediska teploty chromatičnosti. A systém? Jistě přirozený systém - naše sluneční soustava.
Dovolte mi jednu definici: systém je množina prvků a vazeb mezi nimi. Systém řízení osvětlení můžeme velmi zjednodušeně popsat jako řízení, vazby, řízené prvky. Vraťme se ke sluneční soustavě, která je pro nás určitým vzorem a možná až ideálem. Prvky si pro jednoduchost omezíme na dva, o kterých jsme již mluvili, slunce a měsíc, zdroj denního a nočního osvětlení. Podívejme se znovu na jejich barvu. Slunce je jistě zdroj teplý, jeho světlo představuje ideál, obsahující celé spektrum záření. Umělé zdroje se tomuto ideálu více či méně blíží. Oči a celé vnímání osvětlení je právě sluncem ovlivněno a se sluncem jako zdrojem srovnáváme i vlastnosti našich zdrojů a svítidel umělého osvětlení. Tím se dostáváme k prvnímu úkolu systému řízení osvětlení: co nejlépe se přiblížit nebo doplnit přirozené osvětlení s cílem sladit potřeby a požadavky uživatelů. V kontextu pracovního dne mluvíme o motivačním cyklu.

Motivační cyklus řízení
Motivační cyklus řízení synchronizuje osvětlení, v tomto případě pracovního prostředí, s ?hodinami? našeho těla. Světlo pouze nepomáhá při čtení, ale také řídí mnoho funkcí těla, ?biologické hodiny?. Na následujících obrázcích (obr. 1) jsou znázorněny čtyři časy a typické činnosti spolu s rozdílným osvětlením. Následně je prezentováno různé osvětlení s ohledem na určení daného prostoru (obr. 2, 3). Systém také umožní jednoduché nastavení světelné scény dané kanceláře (obr. 4), ale i soustavy více místností (obr. 5).

Obr. 1. Osvětlení pro odlišné činnosti v průběhu dne Obr. 1. Osvětlení pro odlišné činnosti v průběhu dne
Obr. 1. Osvětlení pro odlišné činnosti v průběhu dne Obr. 1. Osvětlení pro odlišné činnosti v průběhu dne
¤ Obr. 1. Osvětlení pro odlišné činnosti v průběhu dne

Obr. 2. Nasvětlení prostoru s využitím přímého/nepřímého osvětlení a dalších efektů

¤ Obr. 2. a 3. Nasvětlení prostoru s využitím přímého/nepřímého osvětlení a dalších efektů

Obr. 3. Nasvětlení prostoru s využitím přímého/nepřímého osvětlení a dalších efektů

Obr. 4. Světelné scény podle činností: práce s textem; práce na PC; jednání
¤ Obr. 4. Světelné scény podle činností: práce s textem; práce na PC; jednání

Obr. 5a. Nastavení světelné scény soustavy místností - pracovní doba
¤ Obr. 5a. Nastavení světelné scény soustavy místností - pracovní doba

Obr. 5b. Nastavení světelné scény soustavy místností - noční čas
¤ Obr. 5b. Nastavení světelné scény soustavy místností - noční čas

Obr. 5c. Nastavení světelné scény soustavy místností - úklid
¤ Obr. 5c. Nastavení světelné scény soustavy místností - úklid

Ekonomické aspekty použití systémů řízení
Velmi důležité jsou samozřejmě ekonomické aspekty, použití systémů řízení. Nejlépe si spolupráci systému umělého osvětlení s denním světlem můžeme dokumentovat na stmívání - řízení osvětlení místnosti se senzorem denního světla. Senzor monitoruje denní světlo a v závislosti na jeho kvalitě a požadavcích na nasvětlení pracovní plochy ovládá svítidla v místnosti (obr. 7). Úspora oproti svícení na 100 % je evidentní. Do systému jsou samozřejmě zařazeny také žaluzie, aby naopak nedocházelo k nežádoucímu přesvětlení pracovní plochy (obr. 6). Na tomto schématu jsou také zřejmé jednotlivé prvky systému řízení osvětlení.

Obr. 6. Prvky řídicího systému osvětleníí
¤ Obr. 6. Prvky řídicího systému osvětleníí

Obr. 7. Řízení intenzity umělého osvětlení v závislosti na přirozeném světle
¤ Obr. 7. Řízení intenzity umělého osvětlení v závislosti na přirozeném světle

Řídicí systém LUXMATE LITENET
Světlo tedy znamená změnu. Přirozené denní světlo se v průběhu dne i roku mění co do množství, směru, barvy a času. Na základě této skutečnosti a rozmanitých požadavků ze strany projektantů, instalatérů, provozovatelů a uživatelů je z pohledu světelné techniky vyzrálým zástupcem managementu osvětlení například systém LUXMATE s rozmanitými možnostmi využití a aplikací.
Systém se vyznačuje jednoduchým a funkčně spolehlivým řízením osvětlení. K hlavním přednostem patří:

  • spolehlivá a vyzrálá digitální technika, která je v rozsáhlé míře odolná vůči vnějším rušivým vlivům;
  • inteligentní řízení osvětlení v závislosti na denním světle;
  • jednoduché a časově úsporné uvedení do provozu;
  • jednoduchý provoz během celého cyklu užívání budovy;
  • vysoká flexibilita při změně způsobu užívání místností a prostor prostřednictvím progresivních systémových a komunikačních standardů podpořených koncernovými zkušenostmi.

Od těchto předností se odvíjí filozofie ovládání s ergonomicky navrženými uživatelskými rozhraními. V konečném důsledku nepohlíží na systém managementu osvětlení izolovaně jako na elektronický sběrnicový systém, nýbrž integrovaně jako na součást světelného řešení v budově. Významné jsou zkušenosti s ovládáním žaluzií a zařízení na zaclonění a řízení denního světla, propojením se souvisejícími profesemi, jako jsou vytápění, ventilace a klimatizace, nebo propojením se systémy managementu budov přes standardizovaná rozhraní jako OPC nebo BACnet, ale také s integrací systémů nouzového osvětlení.