Zpět na materiály, výrobky, technologie

Institut udržitelné výstavby Brno Vás zve k účasti na odborných vzdělávacích seminářích

21. února 2013
redakce


UDRŽUJEME TRADICI NEUTRÁLNÍCH ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI. Semináře jsou součástí celoročního odborného programu STAVEBNÍCH VELETRHŮ BRNO.

Autor:Semináře jsou hodnoceny jedním bodem v systému CŽV ČKAIT

Seminář č. 1305
Éra tepelných čerpadel je tady - umíte je projektovat?

Termín: 28. února 2013, od 9.00 hod, Kongresové centrum, Brno-Výstaviště
Průřezové přednášky zahrnující způsob návrhu a vypracování projektů kotelen s různými tepelnými čerpadly ve vazbě na topné systémy.
Přednáší: Ing. Straka, Ing.arch. Cihelka, Ing. Bláha, specialisté Asociace pro využití tepelných čerpadel. Odborný garant: Ing. Josef Slováček
Seminář je určen: projektantům, zejména specialistům na vytápění a obecně TZB, studentům, architektům, přípravářům
Vložné: 1.400,- Kč. Dva a více pracovníků z téže firmy: 1.200,- Kč. Ceny jsou včetně DPH. V ceně semináře je občerstvení a oběd.
Formulář přihlášky najdete zde: Přihl.1305-28.2.2013.doc (169 kB)
Účastníci obdrží skripta nebo přednášky na elektronickém nosiči.

Seminář č. 1308
NOVINKY VE ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Termín: 12. března 2013, od 9.00 hod., Kongresové centrum, Brno-Výstaviště
Seminář přinese přehled novinek ve zpracování PENB - co přinesla novela zákona č. 406/2000Sb., co definuje nová vyhláška o energetické náročnosti, rozdíly oproti předchozímu (stávajícímu) stavu, hlavní zásady tvorby PENB. Objasní zásady zapojení PENB do projektu stavby a samostatnou část věnuje i zásadám projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Přednáší: Martin Doležal, TÜV, Inspektor, Energetický specialista
Seminář je určen: projektantům a architektům, pracovníkům zakázky a přípravy stavebních firem, realitním kancelářím, stavebním úřadům, developerům, představitelům bytových družstev a společenství vlastníků, studentům
Vložné: 1.400,- Kč. Dva a více pracovníků z téže firmy 1.200,- Kč. ceny jsou včetně DPH. V ceně vložného je občerstvení a oběd.
Formulář přihlášky najdete zde: Přihl.1308 - 12.03.2013.doc (169 kB)

Seminář č. 1309
Vnitřní prostředí budov - vytápění, chlazení, větrání

Termín: 13. března 2013, od 9.00 hod., Kongresové centrum, Brno-Výstaviště
Seminář se bude věnovat otázkám kvality vnitřního prostředí v budovách a volbě vybraných systémů technických zařízení budov při zohlednění požadavků udržitelnosti a nízké energetické náročnosti.
Program semináře:
9:00-10:40 Vnitřní prostředí v budovách a měření tepelně vlhkostního mikroklimatu
11:00-12:00 Větrání a vytápění
12:50-14:00 Tepelná aktivace betonových stropů pro vytápění/chlazení
Přednáší Ing. Marcela Počinková, Ph.D. a Ing. Olga Rubinová, Ph.D. -odborné asistentky, VUT v Brně, FAST, Ústav TZB, Doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - docent na VUT v Brně, FAST, Ústav TZB
Seminář je určen projektantům a architektům, pracovníkům zakázky a přípravy stavebních firem, stavebním úřadům, developerům, provozovatelům budov, představitelům bytových družstev a společenství vlastníků, studentům
Vložné: 1.400,- Kč. Dva a více pracovníků z téže firmy 1.200,- Kč. ceny jsou včetně DPH. V ceně vložného je občerstvení a oběd.
Formulář přihlášky najdete zde: Přihl.1309 - 13.03.2013.doc (170 kB)

Seminář č. 1310
Podlahoviny ze dřeva a laminátu pod lupou - pátrání po příčinách vad a poruch

Termín: 15. března 2013, od 9.00, Kongresové centrum, Brno-Výstaviště
Seminář se zabývá problematikou podlah na bázi dřeva z netradičního úhlu pohledu - kde hledat příčiny, když podlaha vykazuje vady ?
Přednáší: Ing. Marek Polášek, Ph.D., Ing. Marek Ajdarów, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, s.p. Praha, Woodexpert
Seminář je určen pro: Podlaháře, pracovníky úřadů, stavebních odborů, zástupcie investorů, obchodní pracovníky výrobců a dodavatelů podlahovin, techniky, pracovníky projekce, stavebních dozorů, pedagogy stavebních oborů, studenty, širokou veřejnost
Vložné: 1.300,- Kč. Dva a více pracovníků z téže firmy 1.100,- Kč. ceny jsou včetně DPH. V ceně vložného je občerstvení a oběd.
Formulář přihlášky najdete zde: Přihl.1310 - 15.03.2013.doc (169 kB)

VÝROBEK ROKU 2013 - představení novinek
Termín: 20. března 2013, od 9.00, Kongresové centrum, Brno - Výstaviště
Pásmo prezentací novinek, přihlášených do soutěže VÝROBEK ROKU 2013, který pořádá Vydavatelství VEGA s.r.o. Hradec Králové a Institut udržitelné výstavby s.r.o. Brno. Představitelé soutěžících firem představí v patnácti minutách novinky ze své produkce před odbornou porotou, složenou ze zástupců středních a vysokých škol.
Akce je spojena s doprovodnou výstavkou novinek v době od 9 do 14 hodin.
Vstupné: 150,- Kč vč. DPH. Vstupné na místě: 200,- Kč.

Seminář č. 1311
TIME MANAGEMENT

Termín: 22. března 2013, od 9.00, Kongresové centrum, Brno - Výstaviště
Přednáší: PhDr. Zdeňka Brázdová, Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých AIVD ČR a SR, Členka Asociace trenérů a konzultantů managementu ČR, Individuální kouč, ADVERS Consulting, s.r.o.
Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické inspirace, jak řídit svůj pracovní čas. Získají praktické nástroje plánování času. Uvědomí si, co dnes ve využití času dělají nesprávně, jak si určit priority a cíle a jak je plnit
Vložné: 1.300,- Kč vč. DPH
Doporučená literatura: Petr Pacovský: Člověk a čas - TIME MANAGEMENT IV. Generace, Grada publishing, 2006

Seminář č. 1302
OKNO V ŠIRŠÍCH STAVEBNÍCH SOUVISLOSTECH

Termín: 27. března 2013, Kongresové centrum, Brno - Výstaviště
Hlavní témata semináře: Vliv výběru materiálové báze a konstrukce okna na jeho vlastnosti
Užitné vlastnosti oken a možnosti jejich měření
Osazování oken do konstrukcí - požadavky, norma a nejčastější chyby
Přednáší: Ing. Pavol Panáček, Ph.D., tajemník Slovenergokno , em. ředitel ústavu Lignostesting, Ing. Marek Polášek, Ph.D. a Ing. Marek Ajdarów,
Seminář je určen pro: Pracovníky úřadů, stavebních odborů, zástupce investorů, obchodní pracovníky výrobců a dodavatelů oken, techniky, pracovníky montážních skupin oken, pracovníky projekce, stavebních dozorů, pedagogy stavebních oborů, studenty
Vložné: 1.400,- Kč. Dva a více pracovníků z téže firmy 1.200,- Kč. ceny jsou včetně DPH. V ceně vložného je občerstvení a oběd.


Účastníci všech seminářů budou zařazeni do slosování o zahraniční dovolenou 2013 pro dvě osoby!

SLEDUJTE www.inuv.cz

Na duben připravujeme:
9.4. Koupací jezírka a biotopy
12.4. Efektivní komunikace - asertivita jako komunikační strategie
16.4. Srážkové a odpadní vody - využití a recyklace
18.4. Průkaz energetické náročnosti budovy , tepelná ochrana budov
24.4. Konference KVALITA VE VEŘEJNÉ STAVEBNÍ ZAKÁZCE