Zpět na informační servis

MOSTY v České republice - nová publikace v prodeji

2. června 2020
Text redakce

Kniha Mosty v České republice představuje čtenářům mostní stavitelství u nás. Na konkrétních příkladech našich mostů dokumentuje vývoj stavebních konstrukcí a stavebních technologií od středověku až do současnosti. Z velkého počtu mostních staveb na našem území bylo vybráno cca 150 reprezentantů mostů, které jsou významné z hlediska stavebního umění a z nichž je patrný technicky se zdokonalující způsob výstavby.

První kapitoly jsou věnovány památným mostům – kamenným a řetězovým, mostům železničním a městským. Další kapitoly se týkají mostů betonových, ocelových a dřevěných; poslední kapitola popisuje lávky pro pěší. Staré mosty jsou vzhledem ke své historii popsány poněkud podrobněji, u mostů z poslední doby je kladen důraz na popis mostní konstrukce a na postup výstavby. Čtenář získá přehled o starých i nových stavbách, včetně našich nejmodernějších mostů postavených v 21. století. Publikace je bohatě doplněna barevnými fotografiemi.

Autor publikace Ing. Jan Vítek, DrSc., se celoživotně věnuje navrhování staveb z předpjatého betonu a zavádění nových technologií pro jejich provádění. Inicioval založení výzkumného pracoviště pro předpjatý beton u SSŽ. Pod jeho vedením byla vyvinuta řada pokrokových postupů pro výstavbu mostů. Je autorem oceněného projektu v soutěži na Nuselský most, na jehož podkladě byla vypracována podrobná dokumentace pro realizaci této významné stavby. Spolupracoval s ČVUT, působil jako expert při řešení pražského komunikačního systému, jako soudní znalec, technický poradce, organizátor soutěží. Byl členem mezinárodních odborných společností pro beton a mosty.

Publikaci MOSTY v České republice je možné objednat na webu www.ic-ckait.cz