Zpět na informační servis

Hybridní stavební konstrukce s materiály fermacell jsou rychlé, lehké a mají vynikající tepelně-akustické vlastnosti

24. července 2015
Text redakce PR článek

Hybridní stavební systémy, kombinující nosnou železobetonovou konstrukci s prefabrikovanými fasádními elementy s materiály fermacell, mají širokou oblast uplatnění. Díky použití prefabrikovaných prvků nabízí rychlou, kvalitní a přesnou realizaci jak nových staveb, tak i nástaveb a přístaveb stávajících objektů.

U nástaveb na stávající objekt, při kterém se využívá nosná části stávajícího objektu, se hybridní konstrukce uplatní zejména díky své lehkosti. Investor přitom dostane systém, pro který jsou typické subtilní obvodové konstrukce s velmi dobrými tepelnými a akustickými vlastnostmi a vysokou požární bezpečností. Spojení dvou stavebních technologií se výborně uplatní i u přístaveb a vestaveb, výhody mluví i pro využití při rekonstrukcích obálky stavebního objektu nebo při zlepšení tepelně technických parametrů budovy. V podobných případech jsou u předvěšeného systému fasádní prvky upevněny po patrech do železobetonové konstrukce, předsazený systém charakterizuje postavení fasádních prvků na základ budovy. Vsazení fasádních prvků do nosné části skeletu se pak používá u vsazeného systému.

Dřevěné prefabrikované konstrukce s materiály fermacell lze dobře použít u fasádních prvků nebo u nástaveb. Lehké ocelové konstrukce, které patří také mezi typické konstrukční systémy hybridních konstrukcí, kombinují ocelové konstrukční prvky Lindab, izolační materiály Rockwool a sádrovláknité desky fermacell.

Příklady z tuzemské i zahraniční praxe ukazují, že hybridní konstrukce lze dobře využít i na náročné stavební realizace. Důkazem je i dokončovaná 20-podlažní nová výšková stavba ?AQUILA? (v překladu ?Orel?), která byla navržena jako výrazná výšková stavba, vytvářející nový symbol švýcarského města Pratteln. Výšková stavba má obvodové stěny na bázi dřeva a důvodem pro použití tohoto konstrukčního prvku byla především snaha o snížení vlastní hmotnosti budovy. Díky dřevěným prvkům bylo možno uspořit mnoho tun vlastní hmotnosti, což se výrazně projevilo při dimenzování základů a stabilizaci budovy. K dalším důvodům patřila rychlost výstavby, nízkoenergetický standard, obnovitelná výstavba, snadnější provádění detailů a vyšší přesnost. Dřevěné prvky umožnily také zmenšit tloušťku vnějších stěn a tím docílit větší užitné plochy. Další podrobnosti o budově AQUILA připravujeme a najdete je v samostatném materiálu.

Hybridní konstrukce s materiály fermacell se uplatnily i na pasivní administrativní budově v Hamburku nebo na fasádě rekonstruovaného bytového domu v Birkenweg, Duisburg. Z tuzemska je zajímavou ukázkou výhod hybridních konstrukcí stavba víceúčelového souboru Tamlovka v Jičíně. Soukromý investor staví v historickém jádru města Jičín podle návrhu ing. arch. Pavla Pršaly víceúčelovou novostavbu, která kombinuje využití lehkých ocelových konstrukcí Lindab, izolačních materiálů Rockwool a sádrovláknitých desek fermacell.

I tyto objekty prezentují, že hybridní konstrukce a nástavby s materiály fermacell mají ideální uplatnění u bytových a obchodních domů, v ubytovacích zařízeních nebo v domovech s pečovatelskou službou. Z dosavadních realizací s hybridními konstrukcemi je podle Dipl.-Ing.(FH) Jaroslava Benáka, vedoucího technického oddělení Fermacell pro Českou republiku, Slovensko a Polsko patrné, že systémová řešení s hybridními konstrukcemi mají významnou roli při plánovaní konstrukcí: ?Důležité je poskytnout podporu a servis v celém procesu, od plánování až po realizaci. Tým specialistů Fermacell proto už ve fázi zrodu navazuje kontakt s architektem, odborným znalcem a statikem, pomáháme při konzultacích detailů a konstrukcí a zajišťujeme servis přímo na stavbě.?

konstrukční principy

spojení dvou technologií

prefabrikace jako výhoda

rychlost jako výhoda

Aquila

Aquila

Tor zur Welt Hamburk

Birkenweg Duisburg

Tamlovka Nový Jičín