Zpět na stavby

Horní Počernice: alternativa moderního bydlení

7. ledna 2009
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

Bytová výstavba na okraji hlavního města bývá spíše spojována s budováním panelových sídlišť nebo s nepříliš kvalitní architekturou satelitů. Výjimku naznačující změnu k lepšímu v celkovém pojetí komfortního skupinového bydlení vytvářejícího kultivované prostředí tvoří obytný soubor rodinných domů různého typu na severovýchodním okraji Prahy, oceněný titulem Stavba roku 2008.

Autor:


Je absolventem ČVUT v Praze, Fakulty architektury, obor architektura. Po studiích nastoupil do Projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb Praha, poté do Projekty Praha. Strávil sedm let v Nigérii, kde přednášel na University of Jos, Department of Architecture. Od roku 1994 vyučuje na ČVUT v Praze, kde byl roku 2015 jmenován profesorem. Od roku 2011 se věnuje architektonické tvorbě v ateliéru Hlaváček – architekti, s.r.o., jehož je majitelem, jednatelem a hlavním architektem.


Urbanistické řešení
Obytný soubor je situován na území Prahy 20, v Horních Počernicích, mezi ulicemi Jeřická a V Lukách. Soubor se skládá celkem ze tří dvojdomů (tj. šesti rodinných domů), čtyř solitérních rodinných domů a jednoho bytového domu. Na východní hraně území jsou umístěny individuální rodinné domy, severní stranu areálu uzavírá řada dvojdomů. V rámci výstavby byly stejným investorem a zhotovitelem vybudovány tři skupiny řadových domů, jejichž návrh byl zpracován jiným autorským týmem.

Skupina rodinných a bytových domů v Horních Počernicích je moderní zástavbou s řadou společných znaků
¤ Skupina rodinných a bytových domů v Horních Počernicích je moderní zástavbou s řadou společných znaků

Architektonické řešení
Záměrem bylo vytvořit členitou kompozici, která je nenásilně integrovaná do okolního přírodního prostředí. Umístění jednotlivých domů souboru je řešeno tak, aby byla maximálně využita ozeleněná část jednotlivých pozemků a aby byly dopravní komunikace k nim minimalizovány na nezbytnou míru. Architektonické řešení pro všechny budovy vychází ze stejných principů: jednotlivé hranolovité tvary jsou zdůrazňovány různými druhy povrchových úprav, jako jsou omítky, kamenné a dřevěné obklady. Charakteristické je použití gabionů jako plnohodnotného fasádního materiálu. Kontakt s okolní zelení je podpořen využitím popínavých rostlin na fasádách, balkonech a lodžiích i v prostorách atrií v interiéru. Propojení interiéru a exteriéru zdůrazňují francouzská okna a prosklené stěny.

Dvojdomy
Dvojdomy jsou dvoupodlažní, nepodsklepené, koncipované jako pětipokojové byty s obytnou kuchyní a dvojgaráží. Oproti obvyklému řešení nejsou jednotlivé domy zcela symetrické, proporce interiérů se v různých typech fasád projevují různě. V přízemí mají domy dvojgaráž, obývací pokoj a obytnou kuchyň. V patře jsou situovány čtyři pokoje s různými možnostmi vy- užití. Ve standardním řešení bytu je jeden pokoj vybaven vlastní koupelnou, ostatní pokoje mají společnou koupelnu a WC s přístupy z chodby. V domech je malé atrium, prostupující oběma podlažími. Velká okna, částečně pevně zasklená, jsou v mnoha případech navržena jako francouzská. Některá okna jsou chráněna posuvnými venkovními žaluziemi.

Obytný dům
Obytný dům představuje z hlediska kompozice centrum celého areálu. Jedná se o třípodlažní nepodsklepenou stavbu. V budově je dvacet jedna bytových jednotek a devatenáct garážových stání. Všechna stání jsou orientována na severní stranu směrem k příjezdové komunikaci. V přízemí jsou na jižní stranu orientovány tři byty, k nimž přísluší i předzahrádky. Nachází se zde rovněž společné prostory domu a skladové komory náležící k jednotlivým bytům. Přízemí tvoří rozsáhlou podnož částečně zapuštěnou do terénu, na níž jsou posazeny tři, téměř shodné dvoupodlažní bloky, každý s vlastním komunikačním jádrem. Každé patro bloku obsahuje tři byty, přičemž dva krajové jsou řešeny napříč budovou ve směru sever-jih a jsou koncipovány jako 3+kk. Obývací místnost s kuchyňským koutem směřuje na jih, s výhledem do ozeleněného pruhu mezi řadami domů. Ložnice jsou orientovány na opačnou stranu. Na každém patře je jižně od vertikálního komunikačního jádra umístěna mezi dva krajové byty garsoniéra, řešená jako 1+kk.
Byty v patrech jsou vybaveny balkony, lodžiemi, případně velkými prosklenými stěnami s francouzskými okny. Dva byty orientované na střechu přízemní podnože mají navíc střešní terasy.

Detail fasády bytového domu obytného souboru v Horních Počernicích
¤ Detail fasády bytového domu obytného souboru v Horních Počernicích

Rodinné domy
Koncepce izolovaných rodinných domů navazuje na snahu vytvářet jemně členěné budovy a kompozice a současně i na záměr začlenit všechna obydlí vhodně do okolního přírodního prostředí. K příjemnějšímu a ?přírodnějšímu? dojmu z celku přispívá i volba přírodních materiálů a zakomponování zeleně přímo do vlastního řešení domů. Architektonický výraz rodinných domů se vyznačuje členitým objemovým řešením. Různorodost hmot, podpořená různými druhy povrchů - omítka, dřevěný a ga- bionový obklad, vytváří charakteristický styl celého areálu. Členitost jednotlivých staveb se projevuje jak v celkových hmotách, tak v půdorysném řešení přízemí i patra. Tento přístup ke kompozici umožňuje bohaté přirozené prosvětlení a otevření interiéru do okolního přírodního prostředí. Domy jsou dvoupodlažní, nepodsklepené s plochou střechou, koncipovány jako čtyřpokojové byty s pracovnou v mezipatře nebo v patře, s obytnou kuchyní a garáží v přízemí. Společenská část domu s hlavním obytným prostorem ve dvou výškových úrovních je situována rovněž v přízemí. Ložnice s vlastní šatnou a koupelnou, dva pokoje a sociální zázemí jsou navrženy v patře. Těžištěm domu je malé atrium se zelení prostupující obě podlaží. K atriu se z úrovně mezipodesty přimyká pracovna.

Technické řešení budov
Všechny stavby obytného areálu jsou nízkoprovozní. Nosné konstrukce jsou z klasických stavebních materiálů. Při stavbě byly použity děrované cihelné bloky, železobetonové stropy nebo stropy z keramických panelů. Dřevěné střešní konstrukce jsou dvouplášťové provětrávané ze sbíjených příhradových vazníků. Krytina je tvořena měkčeným PVC. Budovy jsou zatepleny polystyrenem nebo minerální vlnou v tloušťce 100 mm. Tepelně izolační vrstva je v přízemí a někdy i v patrech chráněna gabionovým obkladem. Okna jsou dřevohliníková. Vytápění a ohřev užitkové vody je zajišťován tepelným čerpadlem s vrtem, systému země-voda. Součástí tohoto systému je vestavěný elektrický kotel a boiler o kapacitě 165 l s ekvitermní regulací. Vytápění interiérů je podlahové. V budovách jsou instalovány jednotky pro rekuperaci vzduchu. Schodiště jsou většinou železobetonová, prefabrikovaná, v některých případech skleněná, na ocelových schodnicích, zábradlí jsou řešena v kombinaci skla a kovu. Údržba gabionové fasády je vzhledem ke kompaktnosti a typu použitého materiálu minimální (jde pouze o odstranění prachu a zafoukaného listí). Díky kvalitnímu zateplovacímu systému a aplikaci technologie vytápění domů tepelným čerpadlem bude docíleno velmi nízkých provozních nákladů (cena za vytápění, ohřev TUV, rekuperaci vzduchu, osvětlení, provoz elektrických spotřebičů) se v případě čtyřčlenné rodiny bude pohybovat u rodinného domu v rozmezí 1700 až 2000 Kč za měsíc, u dvojdomu 2100 Kč za měsíc. Provozní náklady (vytápění a ohřev TUV) u bytů by měly ročně dosahovat částky 54 Kč/m².

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Obytný soubor Horní Počernice
Místo stavby: Praha 20 - Horní Počernice
Investor: Konhefr HP s.r.o.
Generální projektant: Ateliér Hlaváček & partner, s.r.o.
Vedoucí projektu: Ing. arch. Michal Hlaváček
Dodavatel: Konhefr, stavby a interiéry, s.r.o.
Subododavatelé
Topení, vzduchotechnika:
Veskom, spol. s r.o.
Zdivo: TONDACH Česká republika s.r.o.
Keramické stropy: CZP STROPY, s.r.o.
Výplně vnějších otvorů: AQ OKNA, s.r.o.
Prefabrikovaná schodiště: Strakon CZ s.r.o.
Dřevěné sbíjené střešní vazníky: GREKO spol. s r.o.
Zámečnické výrobky: Hesmar, s.r.o.
Celková plocha pro výstavbu: 20 000 m²
Náklady na stavbu: cca 230 mil. Kč
Termín realizace: 05/2006-04/2008

Rodinný dvojdům v Horních Počernicích
¤ Rodinný dvojdům v Horních Počernicích

Bytový dům v Horních Počernicích
¤ Bytový dům v Horních Počernicích

Solitérní rodinný dům v Horních Počernicích
¤ Solitérní rodinný dům v Horních Počernicích

Gabionová fasáda patří k charakteristikám domů skupinové výstavby patří k charakteristikám domů skupinové výstavby
¤ Gabionová fasáda patří k charakteristikám domů skupinové výstavby patří k charakteristikám domů skupinové výstavby

Situace souboru rodinných a bytových domů v Horních Počernicích (značeno žlutě)
¤ Situace souboru rodinných a bytových domů v Horních Počernicích (značeno žlutě)

Rodinný dvojdům v Horních Počernicích - půdorys 1. NP
¤ Rodinný dvojdům v Horních Počernicích - půdorys 1. NP

Bytový dům v Horních Počernicích - půdorys 2. NP
¤ Bytový dům v Horních Počernicích - půdorys 2. NP