Zpět na informační servis

Hodnocení konstrukcí zatížených výbuchem

8. června 2007
Text redakce

V pořadí již druhý pilotní vzdělávací seminář Zásady hodnocení konstrukcí zatížených výbuchem, který je součástí projektu ?Protivýbuchová ochrana staveb?, se koná dne 20. června 2007 v prostorách Stavební fakulty ČVUT v Praze, Thákurova 7.

Jednodenní kurs je určen pro zájemce z řad pracovníků projekčních, investorských a stavebních firem, státní správy, záchranných sborů, policie, studentů a zaměstnanců vysokých škol. Přednášejícími jsou doc. Ing. D. Makovička, DrSc., doc. Dr. Ing. Janovský, doc. Ing. J. Damec, CSc., doc. Ing. J. Dohnálek, CSc., Ing. M. Černín, CSc. a Ing. P. Šelešovský. Účast na semináři, sborník a další výstupy projektu jsou bezplatně poskytovány zaregistrovaným zájemcům se sídlem, pracovištěm nebo bydlištěm v hlavním městě Praze. Cena kurzu pro mimopražské účastníky, včetně sborníku, činí 1700 Kč.
Projekt ?Protivýbuchová ochrana staveb? je dotovaný z Evropského sociálního fondu, rozpočtu hlavního města Prahy a státního rozpočtu České republiky. Řešitelem projektu je České vysoké učení technické v Praze a Kloknerův ústav, partnerem řešitele je Universita Pardubice. Kurs je akreditován ČKAIT.
Další informace a podrobný program přednášek semináře naleznete na http://pvoch.cvut.cz