Zpět na stavby

Hlavní příčiny geotechnických poruch a havárií staveb - III

19. dubna 2011
Ing. Jindřich Řičica

Odborná geotechnická veřejnost ve světě byla v posledních letech překvapena výskytem vážných nehod a poruch na stavbách. Evropská federace dodavatelů speciálního zakládání (EFFC) se rozhodla tomuto problému obzvláště věnovat. I u nás je toto téma aktuální a havárie mají své důvody, které je třeba pro odstranění nebezpečí znát. Závěrečný článek seriálu je zaměřen na soubor aspektů, který souhrnně nazýváme ?lidským faktorem? a v geotechnickém inženýrství má ve srovnání s jinými oblastmi stavitelství na příčiny nehod mimořádný vliv.


Již v předchozích popisech a rozborech příčin nehod byla přítomnost lidského faktoru zachycena. Je zřejmé, že většině nehod šlo zabránit. I podle jednoho nizozemského výzkumu nehod u čtyřiceti hlubokých jam bylo 80 % těchto případů důsledkem nedostatečného, nesprávného nebo nekompletního použití běžných geotechnických znalostí a zkušeností. Ve zbylých 20 % byl příčinou nedostatek nejmodernějších geotechnických znalostí.
Při dnešní úrovni znalostí dovedeme zabránit účinkům i mimořádně velkých vnějších vlivů - srovnejme poruchu Karlova mostu podemletím základů v roce 1890 (obr. 1) a nedávnou opravu narušení těchto základů povodní v roce 2002 [5]. Vliv externích faktorů se nezdá být vážný a řešení problémů je převážně v lidských silách. Tyto závěry byly diskutovány na již zmíněné konferenci v Londýně [1]. Zde byla předložena nizozemská metodologická koncepce poruch, z níž v dalších třech kapitolách častěji cituji [6]. Tato metoda klasifikuje mnohočetné a vzájemně závislé příčiny nehod do tří úrovní:

  • mikroúroveň: činitelé individuality a technologie;
  • meziúroveň: činitelé organizace projektu;
  • makroúroveň: činitelé stavebnictví a externí.

Nehody jsou kombinací příčin přicházejících z těchto úrovní. Například na mikroúrovni učiní konkrétní geotechnický inženýr chybu v návrhu konstrukce, na meziúrovni projektu není provedena kontrola návrhu, protože není na makroúrovni příslušnými stavebními předpisy požadována. Kupříkladu v ČR nebyl zaveden institut přezkoušení projektu, jako je tomu v sousední SRN. Tam existuje funkce ?Prüfingenieur?, který posoudí projekt z hlediska platných předpisů a vyloučí možné nebezpečné řešení, jež vzniklo například v důsledku konkurenčního boje o zakázku.
V tomto klasifikačním systému se podívejme blíže na jednotlivé úrovně příčin.

Letiště Heathrow v Londýně - havárie tunelu expresního vlaku


¤ Letiště Heathrow v Londýně - havárie tunelu expresního vlaku

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011).