Zpět na informační servis

Historický železniční most putuje do muzea

12. června 2023
Text redakce

V sobotu 15. dubna 2023 proběhlo snesení historického železničního mostu přes ulici Dukelských hrdinů v pražských Holešovicích. Most z roku 1890 má příhradovou nýtovanou konstrukci, jejímž autorem je český inženýr František Prášil, který je podepsaný i pod projektem Petřínské rozhledny.

Most převzalo od Správy železnic Národní technické muzeum a stane se exponátem připravovaného muzea železnice a elektrotechniky. Na jeho místě bude postavena nová estakáda, která je součástí projektu Modernizace železniční trati Bubny – Výstaviště, kterou realizuje sdružení firem Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha. Tento projekt představuje další etapu výstavby železničního spojení Prahy, Kladna a Letiště Václava Havla. Samotnému snesení mostu předcházelo detailní naplánování a příprava celé akce. Původně měl být most snesen do prostoru stávající trasy a tam rozpálen a odvezen do šrotu. Na základě dohody mezi investorem a muzeem byl zvolen jiný, již zmíněný postup.

Po odtěžení stávajícího náspu a odbourání prostupu pro pěší byl most uvolněn pomocí lisů, následně zavěšen na kolový jeřáb LIEBHERR LTM 1350 a přesunut na připravenou soupravu. Celková hmotnost mostu včetně mostnic a kolejnic byla 42 t. Snesení mostu proběhlo v odpoledních hodinách a následný přesun od ­Výsta­viště na Masarykovo nádraží byl realizován v brzkých ranních hodinách následujícího dne. V prostoru budoucího muzea železnice a elektrotechniky byl most uložen na připravené provizorní podpory. Nyní bude provedeno odborné rozebrání nárožních kamenů a kyklopského zdiva obou opěr. Vše bude detailně nafoceno a očíslováno tak, aby bylo možné opěry poskládat v prostoru muzea. Následně proběhne demolice zbylých částí opěr a budou zahájeny práce na výstavbě nové železobetonové estakády v délce 589 m. Realizovány budou štětovnicové jímky, pilotové založení, základy a dříky podpěr mostu i nosné předepnuté konstrukce mostovky.

Zdroj a ilustrační foto: Metrostav a.s.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 07:40
Tracy is unable to log error.