Zpět na materiály, výrobky, technologie

HELUZ IZOS – význam zasklení ve stavebnictví v roce 2023 roste

20. června 2023
PR článek

Rostoucí nároky na energetickou soběstačnost rodinných domů jsou nevyhnutelným krokem, nesou s sebou ale logicky zvýšení nákladů na stavbu samotnou. Efektivním návrhem lze vícenáklady významně snížit, jedním z účinných kroků je volba vhodného zasklení.


Současné stavebnictví je významně ovlivněno naplňováním legislativy související s energetickou náročností budov. Od loňského roku došlo k jejímu zpřísnění reprezentovanému výrazným snížením hodnoty primární energie takzvané referenční budovy podle tvaru obálky. Od letošního roku pak navíc dochází ke zpřesnění výpočtu při užití fotovoltaických systémů.„V současnosti posuzujeme námi navrženou stavbu s takzvanou budovou referenční splňující požadavky dané normou,“ vysvětluje Ing. Martin Najman, technický a projektový manažer společnosti HELUZ IZOS, jednoho z největších dodavatelů okenního zasklení u nás. Co to pro stavebníka znamená v praxi? Každý dům potřebuje určité množství energie na své vytápění. Její ekologický dopad zohledňuje faktor neobnovitelné primární energie, který neobnovitelné zdroje významně znevýhodňuje. Mohlo by se zdát, že bez využití obnovitelných zdrojů, jako je například tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické systémy, se při návrhu neobejdeme. To je v mnoha případech pravda. Zároveň je ale nutné dodat, že se návrh domu stává daleko komplexnějším. Posuzování totiž úzce souvisí i se zmíněnou obálkou budovy, respektive s pasivními solárními zisky zasklením. Okna tedy představují velmi zajímavý aspekt návrhu, který může významně zlepšit celkovou energetickou bilanci budovy.

Obr. 2 Celková cena vytápění za rok
Obr. 2 Celková cena vytápění za rok
„Pro okna referenční budovy platí, že musí splňovat požadavek solárního faktoru ­minimálně 0,5, tedy prostup tepelné energie minimálně 50 %, a hodnotu součinitele pro­stupu tepla celého okna Uw = 1,05 W/m2·K.
Navrhovat ale s takovými hodnotami není cesta, protože okna nabízejí v současnoti daleko lepší vlastnosti, takže velmi pozitivně vstupují do celkové energetické bilance budovy,“ vysvětluje Ing. Najman. Velmi dobrým příkladem je zasklení IZOS ENERGY+. Díky unikátnímu typu pokovení využívá tepelných zisků ze sluneční energie a tím pomáhá vyhřívat interiér. Trojsklo IZOS ENERGY+ nejlépe splňuje základní parametry, které od izolačních skel očekáváme: propouští světlo a teplo z exteriéru (solární faktor dosahuje hodnoty 64 %) a přitom si zachovává velmi nízkou hodnotu prostupu tepla zasklení Ug až 0,5 W/m²·K. Je vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce a přináší největší energetické úspory. „Při určité ploše zasklení a vhodné orientaci domu se díky solárním ziskům dostáváme do významného energetického plusu, který dokáže potřebu použití zdrojů tepla z obnovitelných zdrojů významně snížit,“ popisuje Ing. Najman.
Obr. 3 Modelový příklad Vzorového domu HELUZ ukazuje, jak solární faktor zasklení ve vztahu k orientaci budovy ovlivňuje celkové náklady na vytápění. Okno se solární faktorem nad 0,6 dokáže zajistit úsporu nákladů na vytápění přes 20 %.
Obr. 3 Modelový příklad Vzorového domu HELUZ ukazuje, jak solární faktor zasklení ve vztahu k orientaci budovy ovlivňuje celkové náklady na vytápění. Okno se solární faktorem nad 0,6 dokáže zajistit úsporu nákladů na vytápění přes 20 %.