Zpět na informační servis

Grant: Adaptabilita a konkurenceschopnost

25. září 2008
Text redakce

SPS v ČR se rozhodl využít příležitosti nabízené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a zorganizovat pro své členské firmy a jejich zaměstnance akci směřující k využití grantu Adaptabilita a konkurenceschopnost. Hlavním cílem grantu je přispět ke zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Grant může být pro zaměstnance členských firem SPS bezplatný, neboť je celý kryt dotací z evropských fondů (do výše 5 mil. Kč). Dobu vlastního školení je možné přizpůsobit potřebám a možnostem firem. Grant je uplatňován v letech 2009-2011. Projekt je zaměřen na tzv. Vzdělávání obecné, které není uplatnitelné pouze na současnou či budoucí pozici podnikatelského subjektu, ale i u případných dalších zaměstnavatelů. Nepůjde tedy o vzdělávání specifické, jako je například příprava na autorizace, školení k určité vyhlášce a podobně. V rámci všeobecného vzdělávání bude grant zaměřen na praktické potřeby stavbyvedoucích, mistrů i dělníků. Školení v rámci projektu může nahradit periodická povinná školení zaměstnanců. Grant je určen pouze pro malé a střední podniky (méně než 250 zaměstnanců, s celkovým obratem za poslední rok nižším než 50 mil. eur). Projekt je určen pro kraje, nikoliv pro Prahu. Z grantu lze pokrýt osobní náklady lektorů, režijní náklady a náklady na tvorbu vzdělávacích modulů, cestovné, stravné a ubytování účastníků a náklady spojené s organizací kurzů. Další informace poskytnou regionální manažeři svazu a obchodně technický ředitel SPS v ČR Ing. Bohuslav Štancl, MBA, e-mail: stancl@sps.cz.