Zpět na materiály, výrobky, technologie

Fórum Českého stavebnictví 2007

22. února 2007

Jednou z nejvýznamnějších akcí letošního roku v oboru bude dvoudenní FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2007, které se uskuteční ve dnech 27. a 28. března 2007 v hotelu President v Praze. Pořadatelem je Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR ve spolupráci s poradenskou společností INCOMA.


Bude to mezinárodní setkání odborníků z oblasti realizace, projektování, architektury, ale i z bankovního sektoru, státní správy a ministerstev, s účastí největších zadavatelů veřejných zakázek a developerů. Sejdou se zde všichni partneři, kteří se podílejí, spolupracují a spoluvytvářejí stavební trh jako celek. Hlavním cílem konference je důraz na budoucí trendy, marketing a prodej, kritické faktory pro úspěch, podíl na kultivaci podnikatelského prostředí na stavebním trhu.
Záštitu nad konferencí převzala Evropská federace stavebního průmyslu FIEC z Bruselu, která sdružuje stavební podnikatelské svazy z celé Evropy.
První den Fóra bude věnován českému stavebnictví v rámci nejen naší republiky, ale i v kontextu otevřeného evropského trhu. Bude zhodnoceno postavení stavebnictví v ekonomice ČR, zbilancován rok 2006 a představitelé velké a střední stavební firmy v ČR se zamyslí nad očekávaným vývojem stavebnictví v horizontu nadcházejících pěti let. Generální ředitel FIEC Ulrich Paetzold představí budoucnost stavebnictví v EU do roku 2013 s důrazem na situaci po jejím rozšíření. Region zemí střední a východní Evropy z pohledu stavebnictví zhodnotí významné osobnosti českého stavebnictví, ale i zahraniční představitelé nadnárodních společností.
Významnou součástí prvého dne konference bude panelová diskuse ve dvou sekcích. V první z nich, bytová výstavba a její trendy, zazní pohledy developera, investora, banky, dodavatelské stavební firmy, architekta a státních orgánů. Druhého panelu, dopravní infrastruktura a její trendy, se zúčastní zástupci veřejných zadavatelů, státních orgánů, dodavatelských stavebních organizací, krajských úřadů, ekologických organizací a budou zhodnoceny i zkušenosti ze zahraničí.
Na druhý den je připravena Konference o zadávání veřejných stavebních zakázek v zemích EU, pořádaná pod záštitou FIEC. Prezident FIEC Daniel Tardy v úvodu do problematiky promluví o významu transparentního zadávání veřejných zakázek. Předmětem jednání bude informace o současném stavu legislativních norem platných v zemích EU pro zadávání veřejných zakázek, včetně evropské normy pro kvalifikaci stavebních dodavatelů. Velmi podstatnou částí bude informace o národních systémech certifikace. Odpolední panelová diskuse bude za účasti významných zadavatelů, dodavatelských společností, tvůrců systému certifikace stavebních dodavatelů a četných zástupců států EU. Bude konfrontací zkušeností z aplikace zákona v jednotlivých zemích odlišností v legislativě, v národních systémech certifikace a dalších aspektech, spojených s veřejnou zakázkou.
Podrobnosti včetně podrobného programu a přihlášky naleznete na www.costruction21.cz