Zpět na materiály, výrobky, technologie

Fasádní zateplovací systémy – trendy a inovace

25. března 2021
PR článek

Neustále se zvyšují požadavky na energetickou náročnost budov, roste tloušťka izolantů, zároveň se výrazně zpřísnily požadavky na požární bezpečnost. O těchto skutečnostech i o inovacích v oboru promluvil Ing. Pavel Zemene, Ph.D.


Jak se zpřísňující se požadavky na energetickou náročnost budov v EU promítají do produkce EPS v ČR?
Zpřísňující se požadavky na energetickou náročnost budov s sebou přirozeně nesou zvýšené nároky na množství tepelněizolačních materiálů, mezi kterými se expandovaný polystyren (EPS) těší největší oblibě. Celkový objem tepelně­izolačních materiálů se ve stavebnictví drží již více než deset let na podobné úrovni. Například u EPS to činí cca 51 kt, což představuje zhruba 3 miliony m3. Tloušťky tepelných izolací obálky budovy se neustále zvyšují a naopak celková plocha ročně zateplených konstrukcí v posledních letech klesá, což v důsledku znamená, že celkové množství tepelněizolačních materiálů používaných ve stavebnictví je podobné jako před deseti lety. Spotřebu EPS ve vnějších tepelněizolačních kompozitních systémech (ETICS) negativně ovlivnila požární norma z roku 2016, která předepisuje velmi přísné požadavky diskriminující větší využívání EPS v této aplikaci. Toto si odborníci na danou problematiku uvědomují, a proto je nyní předmětem diskuse případná změna požárních požadavků na ETICS.

Plánují se v tomto směru další inovace kontaktních zateplovacích systémů?
ETICS je jedním z nejvíce používaných zateplovacích systémů pro obvodové stěny u nás i v okolních zemích. V současné době probíhá revize evropských předpisů pro ETICS z důvodu velkých tlouštěk izolantů. Průměrná tloušťka tepelných izolací se zvýšila z 50 mm v roce 2000 na současných 150 – 200 mm. Na to ­přirozeně reagují výrobci zateplovacích systémů a evropské standardizační instituce. EPS je v tomto ohledu bezpečný, a i při své velmi nízké objemové hmotnosti nabízí vynikající mechanické a izolační vlastnosti, které se ani po několika desetiletích nemění. Co nás však v dohledné době čeká, je vyšší využívání recyklovaných materiálů, a i zde připravují výrobci EPS odpovídající řešení.

Objevují se nové požadavky na skladby a technické parametry ETICS v souvislosti se snižováním součinitele prostupu tepla obálkou budovy?
Jak již bylo uvedeno výše, rostoucí požadavky na snižování součinitele prostupu tepla s sebou zákonitě nesou nárůst tlouštěk izolantů a s tím související zvýšené požadavky na mechanické vlastnosti a trvanlivost v čase. V praxi se stále častěji vyskytují případy, kdy stávající tloušťka izolačního systému již nestačí, a tak se aplikuje tzv. zateplení na zateplení. Poslední významnou inovací EPS bylo zavedení tzv. grafitového typu, který nabízí o 20 % lepší tepelněizolační vlastnosti.

text a foto Sdružení EPS ČR

Ukázka aplikace EPS grafitového typu