Zpět na stavby

Fasáda Moravského zemského archivu je svíticí dominantou Západní brány Brna

4. ledna 2008
Jiří Babánek

Fasáda domu často rozhoduje o jeho atraktivitě. V Brně se v tomto smyslu podařilo postavit budovu se schopností operní pěvkyně - ve dne je nenápadná a v noci září.


Večerní nasvícení fasády Moravského zemského archivu
¤ Večerní nasvícení fasády Moravského zemského archivu vytváří nečekané barevné efekty.

Ve večerních a ranních hodinách si nelze nevšimnout budovy Moravského zemského archivu. Jeho osvětlený bodově zavěšený prosklený plášť depotní části tvoří výraznou dominantu v západní části území nové zástavby (při příjezdu z Prahy je součástí tzv. Západní brány Brna). Archiv je první stavbou v nové lokalitě, spojující Univerzitní kampus s objekty sportu, bydlení, služeb a obchodu.
Stavba je členěna na dvě základní části, depotní a administrativní. Tyto části jsou mezi sebou propojeny koridorem, který plní funkci komunikačního uzlu spojujícího jednotlivé úrovně budovy.
Jednotlivá patra devítipodlažního depotního bloku jsou tvořena sály, vybavenými stabilními či kompaktními regály pro uložení archiválií. Tato část budovy není veřejnosti přístupná a je pod stálým dohledem. Podzemní podlaží depotního bloku je určeno pro technický sektor, příjem a zpracování archiválií, laboratoře a dílny.

Červené světlo

Celoskleněná bodová fasáda s lanovými vzpěradly¤ Celoskleněná bodová fasáda s lanovými vzpěradly komunikačního prostoru mezi depotní a administrativní částí archivu. Systém bodového uchycení Sadev 3000.
Nosnou konstrukci depotní části archivu tvoří železobetonový skelet s vyzdívkami ve vnějších stěnách. Pouze v úrovni podzemního podlaží je ve vymezené části osazena strukturální skleněná fasáda. Plné stěny jsou kontaktně zatepleny, vnější povrch zateplovacího systému je opatřen minerálními deskami v sytě červené barvě. Před tímto pláštěm, včetně prostoru před okenními pásy, je na celé ploše namontována bodová fasáda z čirého jednoduchého bezpečnostního skla s architektonicky ztvárněným potiskem. V přesně definovaném rastru jsou umístěna vertikální svítidla v rovině vnějšího pláště, která zajišťují scénické nasvětlení budovy. Mezi lícem kontaktního systému a sklem bodové fasády je průchozí prostor, umožňující čištění a obsluhu či případnou výměnu osvětlovacích těles. Na jižní straně bloku je vnější ocelové únikové schodiště, jehož součástí je i navazující krycí stěna, opláštěná kazetami z tahokovu.
Šestipodlažní administrativní blok má první a druhé podlaží vymezeno pro veřejnost. Nejdůležitějším prostorem této části je badatelna, umístěná ve druhém podlaží. Ta je přes kontrolní bod přímo propojena s depotní částí a umožní studium až stovce návštěvníků. Další nadzemní podlaží jsou určena pro ekonomicko-administrativní a výzkumnou část, přístupnou pouze zaměstnancům či osobám se zvláštním povolením. Šesté podlaží tvoří technické patro, kde jsou umístěny strojovny, zajišťující chod a přísné parametry klimatu budovy.

Základní údaje o stavbě
Stavba:
Moravský zemský archiv v Brně
Místo: Brno - Bohunice
Investor: Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně
Generální projektant: A PLUS a.s.
Projekční tým: Jaromír Černý, Karel Tuza, Petr Uhlíř, Marian Kolařík, Stanislav Kůra, Jitka Nováková, Jaromír Sedlák, Patrik Tuza
Generální dodavatel: Sdružení - Moravský zemský archiv v Brně: IMOS Brno, a.s., UNISTAV a.s.
Realizace: 08/2005-09/2007