Zpět na materiály, výrobky, technologie

Efektivně proti vlhkosti a zasolení zdiva

15. července 2022
PR článek

Systém Baumit Sanova nabízí široké spektrum výrobků pro úspěšnou sanaci zdiva. Je však velmi důležité sledovat a vyhodnocovat aktuální stav omítky dlouhodobě. Zanedbání řešení problému s vlhkostí a zasolením zdiva stavebního objektu totiž podstatně zvyšuje pozdější náklady na jeho náročnější renovaci.


Příčin vzniku vlhké, často silně zasolené omítky může být mnoho. Jejich následkem bývají tradiční mapy, výkvěty solí či „puchýřkování“ až po destruktivní odlupování a opadávání omítky. Nežádoucí konsekvencí jsou také nepříjemné vnitřní klima, ztráta tepelné izolace, růst řas, plísní a hub, statické poruchy a celkové zkrácení životnosti omítkového systému.

Sanační servis

Společnost Baumit nabízí tzv. sanační servis, což je bezplatný průzkum a analýza poškozené omítky odborně proškoleným specialistou. Součástí servisu je fotodokumentace a konzultace, během které se posuzují příčiny a vlivy negativních jevů v omítce. Pro celkovou kvalitu realizované sanace a spokojenost investora je bezpodmínečně nutné odstranit příčiny vlhkosti. Až poté přichází na řadu odběry vzorků zasažené omítky a jejich laboratorní posouzení s následným vyhodnocením. Na konci celého procesu je stanovení přesného postupu sanace s doporučením vhodných výrobků, včetně certifikovaného řešení WTA. Baumit v rámci této služby také doporučuje regionální realizační firmy a osobní účast technika na začátku sanačních prací.

Baumit Sanova

Baumit Sanova je sanační systém, který v sobě sdružuje hned několik kvalitních výrobků od přípravy podkladu přes omítkové směsi až po finální povrchové úpravy. Zahrnuje ručně i strojně zpracovatelnou jednovrstvou vápenotrasovou omítku Baumit SanovaMonoTrass se surovinami z vulkanického tufu a hydraulického vápna. Tato sanační omítka s certifikátem WTA pro exteriéry i interiéry je ve své podstatě nejčastějším řešením pro všechny stupně zasolení a vlhkosti. Složení omítky je nově vyztuženo vlákny a přirozený odvod vlhkosti ze zdiva je dán mimo jiné pórovitostí vyšší než 45 %. U sanačních omítek se skladově i objektově jedná o nejúspěšnější suchou maltovou směs v 25kg balení (se zrnitostí 1 mm a použitím v tloušťkách 20 mm v exte­riéru nebo 10 mm v interiéru). Lze použít také pro sanaci objektů památkové péče.

Dalším z kvalitních výrobků pro sanaci omítky s certifikátem WTA je vysoce porézní sanační jádrová omítka Baumit SanovaPor. Velmi prodyšná suchá směs v 35kg balení se nabízí v zrnitosti 4 mm a je určena pro středně a silně vlhké a velmi zasolené zdivo. Obsažené přísady pro aktivní tvorbu pórů zajišťují její požadovanou prodyšnost. Tato suchá omítka navíc umožňuje vyrovnání velkých nerovností podkladové konstrukce a stejně jako v prvním případě ji lze nanášet ručně i strojově.

Pro sanační práce přichází v úvahu několik dalších výrobků – například hotový sanační podhoz (chcete-li „špric“) pojený síranovzdorným cementem Baumit SanovaPre, který je vhodnou úvodní přípravou podkladu. I tento výrobek je certifikován podle normy WTA. Pro zdivo se střední až nízkou vlhkostí a zasolením lze zvolit snadno zpracovatelnou sanační omítku Baumit SanovaUni, která nachází využití například u oprav soklů rodinných domů nebo ve sklepních místnostech. Naopak povrchové úpravy mohou být řešeny pomocí vysoce paropropustné silikátové barvy Baumit SanovaColor s vysokou kryvostí, která se aktuálně pyšní novou vylepšenou recepturou. Za zmínku stojí také možnost jejího probarvení ze vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 4 až 9).

TEXT: Ing. Václav Nevšímal
GRAFICKÉ PODKLADY: Baumit, spol. s r.o.