Zpět na materiály, výrobky, technologie

Druhý ročník DSA bude větší

4. června 2008
Ing. Rudolf Borýsek

Přestože do zahájení druhého ročníku Dnů stavitelství a architektury zbývá ještě půl roku, jeho organizátoři už mají jasnou představu, jak by měl letos vypadat. Předpokládají, že bude svým rozsahem větší, ještě více přiláká zájem médií, a tím i pozornost široké veřejnosti.


Pod společným názvem Dny stavitelství a architektury se skrývá několik navazujících akcí oslovujících odbornou i laickou veřejnost, média a v neposlední řadě politickou sféru. První z nich bude 10. září 2008 nominační večer tradiční soutěže Stavba roku 2008. Setkání v Senátu PČR a slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků soutěží Stavba roku, Firma roku a Osobnost stavebnictví 2008 je plánován na 20. října opět do Betlémské kaple. Nejdůležitější projekt určený široké veřejnosti nese název Den otevřených dveří na stavbách a ve vzdělávacích a profesních organizacích a uskuteční se 18. října ve třinácti regionech ČR. První ročník ukázal, že zájem lidí o architektonicky zajímavé stavby postavené nejnovějšími technologiemi je obrovský. Odborníkům bude určen poslední ze čtyřlístku akcí - Inženýrský den, jenž se uskuteční 13. listopadu a jehož téma Evropa bez bariér se bude dotýkat stavebnictví v kontextu Evropské unie.

Stavba roku 2008
Tradiční soutěž je vypsána na podporu kvalitní a komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Do soutěže se mohou hlásit stavby nové i rekonstrukce, pozemní stavby všeho druhu, urbanistické realizace i úpravy krajiny, stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby. Soutěž je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Na ocenění titulem Stavba roku porota nominuje nejvýše 15 staveb, poté bude porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných. Poradcem poroty pro posuzování staveb budou členové České stavební komise.

V rámci soutěže budou dále vyhlášeny tyto zvláštní ceny:

  • Cena ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za použitou inovaci a uplatněnou technologii;
  • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků;
  • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice za nejlepší stavebně podnikatelský záměr;
  • Cena časopisu STAVITEL za nejlepší stavebně architektonický detail;
  • Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu;
  • Cena primátora hlavního města Prahy za nejpřínosnější stavbu v rozvoji hlavního města;
  • Cena Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení;
  • Cena veřejnosti pro stavbu, která získá nejvíce pozornosti v hlasování prostřednictvím tisku a internetu;
  • Cena poroty;
  • Cena za nejlepší developerský záměr.

Veřejné hlasování o Cenu veřejnosti proběhne na internetových stránkách www.stavbaroku.cz od 11. září do 16. října 2008.