Zpět na materiály, výrobky, technologie

Dřevostavba s foukanou izolací, kterou má projektant zvolit?

Popularita dřevostaveb u nás rok od roku roste. S oblibou tohoto ekologického stavění s unikátní vůní roste i poptávka po účelném a ekologickém zateplení, které bude s konstrukcí dokonale ladit: jak po technické stránce, tak i „filosoficky“. Rychlá, finančně výhodná a s osobitým výsledkem – taková je stavba domů ze dřeva.


Zateplit. Bez pochyby. Zaizolovat. Bez pochyby. Zafoukat…

Pro dosažení aktuální normou stanovených hodnot tepelné prostupnosti obálky budovy však dřevo samotné nestačí. Proto se doporučuje dřevostavbu zateplit – ideálně materiálem, který má podobný charakter a vlastnosti – tedy izolantem založeným na přírodní bázi. Jinak řečeno – pro zateplení dřevostavby jsou vhodné materiály s nízkým difuzním odporem, které si podobně jako dřevo samy regulují vlhkost. Jako velmi vhodná se jeví izolace s využitím celulózy – ta totiž přenáší a v mnoha ohledech i vylepšuje vlastnosti dřeva, však je také jeho neoddělitelnou součástí.

02

Fyzika funguje, opomíjený parametr tepelné izolace se stává aktuálním

Klíčovou vlastností tepelné izolace je tzv. měrná tepelná kapacita. V případě foukané izolace Climatizer Plus dosahuje výjimečných hodnot až 2020 J/kg.K, což je hodnota dvojaž vícenásobná ve srovnání s jinými izolačními materiály. Celulózová izolace tak zajišťuje dostatečnou tepelnou akumulaci konstrukce – jinak tradiční slabinu dřevostaveb z hlediska hospodaření s teplem – a dokáže zadržet teplo až na 7 hodin. Foukaná celulózová izolace Climatizer Plus je ideální pro zateplení všech konstrukcí dřevostaveb. Jak již bylo řečeno – jako jedna z mála izolací dokáže celulózová izolace pracovat s transportem vlhkosti v konstrukci a pro difuzně otevřené skladby kon strukcí dřevostaveb je prakticky nezbytností. Izolace totiž umožňuje odvádět vlhkost z interiéru, a naopak. Přispívá tak ke zdravému vnitřnímu prostředí budov. S přírodní celulózovou izolací v konstrukci nevzniknou podmínky pro tvorbu a růst plísní, hnilob a dřevokazných hub. Vyřeší kritická místa, tepelné mosty i akustické mosty.

03

Jak se směle pustit do projektování foukané izolace

Celulózová izolace je vyrobena z přírodních materiálů, díky speciální technologii výroby je však spolehlivě ohniodolná. Nezávislé testy opakovaně prokázaly, že foukaná izolace dřevo konstrukce chrání! Třída reakce na oheň foukané izolace Climatizer Plus je C-s1, d0 (do uzavřené dutiny až B-s1, d0). Ve srovnání se stříkanými izolacemi se jedná o materiál o dvě až tři třídy lepší. Proč tomu tak je? Izolace nehoří přímým plamenem. Odhořívá, a tak podrží po delší čas nosnou část stavby. Poslední zkouška prokázala požární odolnost konstrukce v tl. 120 mm až obdivuhodných 72 minut, tzn. REI 60.

04Více informací na www.climatizer.cz