Zpět na informační servis

Drážní vodárna v Kasejovicích

22. října 2023
Text redakce

V autentické podobě se dochovala drážní vodárna v Kasejovicích na Plzeňsku, včetně původních stavebních konstrukcí a prvků.

Tato dochovaná technická památka je dokladem vývoje historických železničních staveb, nezbytných pro provoz parních lokomotiv. Vodárna tvoří součást železniční stanice Kasejovice na trati Nepomuk – Blatná. Cenné je i dochování větší části technologického vybavení – strojovny s vodojemem a kolna na uhlí. V dobách parního provozu byly vodárny a vodojemy nezbytné a umisťovaly se v dojezdových vzdálenostech železničních stanic. Obdobné technické památky po ztrátě své původní funkce většinou chátrají či jsou postupně odstraňovány.

Zdroj a ilustrační foto: Památkový katalog Národního památkového ústavu