Zpět na materiály, výrobky, technologie

Doporučená odborná literatura k programu Zelená úsporám

16. července 2009
redakce

Výpočet požadovaných hodnot dokládaných k žádosti o podporu se řídí následujícími technickými normami (ČSN) a technickými normalizačními informacemi (TNI).

Autor: • ČSN 73 050:2007 Tepelná ochrana budov (Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Komentář k ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, autoři Ing. Jiří Šála a kolektiv);
 • ČSN EN ISO 13790:2008 Energetická náročnost budov ? Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení (norma byla převzata a vyhlášena v anglickém znění, český překlad bude k dispozici dodatečně);
 • TNI 73 0329:2009 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění ? Rodinné domy;
 • TNI 73 0330:2009 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění ? Bytové domy.

Zpracovatelem obou technických normalizačních informací je prof. Jan Tywoniak.
ČSN i TNI jsou přístupné v rámci projektu ČSN ONLINE.

Cech pro zateplování budov (CZB) vydal následující Technická pravidla pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS):

 • TP 01-2007 Tepelně technický návrh vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS);
 • TP 02-2007 Posouzení spolehlivosti připevnění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (EITCS);
 • TP 03-2007 Detaily řešení vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS);
 • TP 04-2007 Specifikace a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS).

Uvedená technická pravidla CZB obsahují podmínky a požadavky pro návrh a posouzení spolehlivosti připevnění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS), řešení detailů jejich provedení a podmínky a požadavky pro specifikaci ETICS a jejich provádění.

 • TP 05-2007 Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

Technická pravidla jsou určena pro posuzování kvalitativní úrovně ETICS.

 • TP 01-2009 Technický dozor stavebníka při zateplování budov vnějšími tepelně izolačními kontaktními systémy ETICS

Technická pravidla stanoví podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka při zateplování budov vnějšími tepelně izolačními kontaktními systémy (ETICS).

Publikace vydané Informačním centrem ČKAIT

 • DOS M 05.02 Vedení a dozory ve výstavbě. Stavební deník, jeho skladba a vedení, Jaroslav Hodina a kolektiv, 2. vydání 2007.
  Tento doporučený metodický standard obsahuje výklad státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu, odborného vedení provádění stavby, stavebního dozoru, autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, vedení stavebního deníku. Obsahuje dále vzory stavebního deníku a vzor smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace podle obchodního zákoníku a vzor smlouvy mandátní na výkon technického dozoru podle obchodního zákoníku.
 • Praktický rádce stavebníka. Příprava a provádění staveb podle nového stavebního zákona, Václava Koukalová a Zdeňka Vobrátilová, 1. vydání 2008.
  Publikace je určena především pro malé stavebníky. Zabývá se postupně otázkami a okruhy problémů, které musí řešit a které by měl znát stavebník nebo vlastník stavby. Příloha obsahuje vzory formulářů pro povolování staveb. Knihu lze doporučit potenciálním žadatelům o dotaci.
 • Stavební kniha 2009 s podtitulem Připravujeme stavbu rodinného domu, kolektiv autorů, 1. vydání 2009.
  Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2008. Výběr optimální varianty rodinného domu, metody hodnocení (autorka Barbora Kovářová). Nové energetické hodnocení budov (autor Jaroslav Šafránek). Doklady o vhodnosti stavebních výrobků pro stavbu (autor Lubomír Keim).

Publikace jiných vydavatelů

 • Katalog tepelných mostů, Roman Šubrt, Pavlína Zvánovcová, Martin Škopek, Energy Consulting, s.r.o., České Budějovice 2008.
  Teoretické hodnocení tepelných mostů, výpočtové postupy a závislosti; vlivy výpočetních programů na výsledky hodnocení tepelných mostů. Příklady detailů v různých materiálových provedeních a v různých podmínkách.
 • Nízkoenergetické domy, Jan Tywoniak a kolektiv, Grada Publishing, Praha 2005. Principy stavebně-energetických koncepcí, konstrukční zásady vedoucí k nízké potřebě provozní energie i integraci systémů s obnovitelnými zdroji energie. Příklady realizovaných domů v ČR i v zahraničí.
 • Nízkoenergetické domy 2, Jan Tywoniak a kolektiv, Grada Publishing, Praha 2008.
  Energetická bilance, nové metodiky hodnocení nízkoenergetických rodinných domů a stavebně-energetické koncepce. Druhá část je věnována komentovaným příkladům budov.
 • Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, Jiří Novák, Grada Publishing, Praha 2008.
  Stavebně fyzikální problémy netěsnosti obvodového pláště, větrání budovy, energetická náročnost. Možnosti kontroly vzduchotěsnosti.

Cech pro zateplování budov vydává spolu s ČKAIT odborný časopis (dvouměsíčník) Tepelná ochrana budov. Připravované třetí číslo časopisu ročníku 2009 bude věnováno programu Zelená úsporám.

replica breitling