Zpět na materiály, výrobky, technologie

Domy - 77 rodinných domů z let 1989 až 2006

9. března 2007
Marie Báčová

Autor:


Je absolventkou střední ekonomické a střední knihovnické školy. Od roku 1977 pracuje v oblasti stavebních informací, v  současné době je poradkyní v Kanceláři ČKAIT. Zabývá se tvorbou informačních systémů ve výstavbě, organizací informačního servisu  pro  členy  ČKAIT a další stavební veřejnost,  vydáváním odborné literatury a publikační činností.


Závěrem roku 2006 uvedlo nakladatelství Prostor, obecně prospěšná společnost, na knižní trh knihu s názvem ?Domy? a podtitulem ?77 rodinných domů z let 1989 až 2006?. Vydavatel určuje knihu především laické veřejnosti a potenciálním stavebníkům. Smysl jejího vydání vidí v doplnění stávající nabídky katalogových rodinných domů přehledem současné individuální autorské architektury. Stavby 77 rodinných domů, zařazené do publikace, byly postaveny v cenovém rozpětí od 1,4 do 20 mil. korun. U každé stavby je uváděn stručný popis (místo stavby, autoři, užitná plocha, typ konstrukce, stavební materiály, způsob vytápění, počet členů rodiny, profese majitelů), komentář, barevné fotografie, názorné a srozumitelné řezy a půdorysy. Dvě úvodní statě - Sen o soukromí pod vlastní střechou a na vlastním pozemku a Proměny názorů na bytový provoz a na organizaci prostoru - zasvěceně nahlížejí na rodinné bydlení z pohledu architekta (Ivana Čapková) a z pohledu sociologa (Jiří Ryba). Budoucí stavebník tu najde upozornění na všechny důležité okolnosti, které by měl zvážit: finanční náročnost, nutnou péči o hotový dům, potřeby a požadavky členů rodiny, skloubení požadavků na prostor, provoz, funkce a činnosti, volbu způsobu vytápění.
Uváděné profese stavebníků ukazují na jejich příslušnost ke střední třídě - právníci, lékaři, manažeři, podnikatelé. Ve 12 případech se jedná o domy, které si architekti navrhli a postavili pro sebe. Připojené komentáře nejsou technickým popisem stavby, ale spíše příběhem jejího vzniku. Zabývají se okolnostmi jejího vzniku, názory a požadavky stavebníků, jejich dialogem s architektem a spokojeností s užíváním domů. Kniha vypovídá také o vztahu domů k okolí a krajině, o vývoji názorů na energetickou náročnost rodinných domů.
Kniha je užitečná pro všechny, kdo hledají inspiraci pro svou stavbu rodinného domu. Projektantům poslouží pro diskusi s klienty. Především je nikoliv doplněním, ale spíše protikladem komerčních katalogů typových rodinných domů. Rodinné domy se staly po roce 1990 převažující formou bytové výstavby - více než polovina nových bytů je získávána stavbou rodinných domů.
V porovnání s tím je na knižním trhu stále málo kvalitních publikací a příruček, které by pomáhaly stavebníkům - převážně laikům - při orientaci a rozhodování, při výběru projektanta, volbě typu konstrukce, ekonomicky efektivním řešení provozní náročnosti domu.
Kniha je barevná, má formát 26 x21 cm, 368 stran, cena 770 Kč. Lze ji objednat u vydavatele na internetové adrese www.prostor-ad.cz/domy/obdomy.htm se zasláním na dobírku nebo objednat v Informačním centru ČKAIT (se zasláním po úhradě zálohové faktury), případně zakoupit v prodejně odborné stavební literatury v budově ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2.