Zpět na materiály, výrobky, technologie

Dny stavitelství a architektury: Senát PČR, galavečer a ocenění

2. prosince 2008
redakce

S posláním prezentovat veřejnosti moderní stavebnictví a s ambicí získat pro ně nové odborníky se konal druhý ročník Dnů stavitelství a architektury. K oslovení veřejnosti byl určen především Den otevřených dveří na stavbách, školách a v projektových kancelářích (reportáže z konkrétních staveb a škol viz str. 80-85). Pro odborníky byly nejdůležitější říjnové akce DSA setkání v Senátu Parlamentu ČR a slavnostní večer v Betlémské kapli, kde byly uděleny prestižní tituly Stavby roku a další významná ocenění.

Autor:Diskuze v Senátu Parlamentu ČR
Dny stavitelství a architektury osobně podporuje předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, s nímž se ve Valdštejnském paláci setkali zástupci významných organizací sdružených v SIA ČR - Radě výstavby a partneři DSA. Své názory k problematice stavebnictví pronesli předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, prezident SIA ČR - Rady výstavby Ing. Pavel Křeček, předseda správní rady ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš a předseda České komory architektů Ing. arch. Dalibor Borák. Kromě aktuální světové ekonomické krize jsou nejzásadnější témata českého stavebnictví stále stejná: nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, slabá reprezentace odvětví na úrovni ministerských úřadů, podmínky pro stavební export a samozřejmě udržitelná výstavba - tedy výstavba reflektující globální energetickou situaci. ?Všechny stavby slouží člověku. Užívá je k bydlení, k práci, cestování i při trávení volného času. Trvale se zvyšují nároky na pohodlí, bezpečnost, univerzálnost využití, hygienu, ochranu životního prostředí, snižování provozních nákladů, úsporu energií. Energetický vývoj ve světě, nedostatek energií a ubývání přírodních zdrojů bude mít zásadní vliv na způsoby stavění, na nové nízkoenergetické materiály, konstrukční systémy, na úsporu neobnovitelných zdrojů energie i neobnovitelných surovin. Výzvou je i zvyšující se důraz na ochranu životního prostředí, který vyžaduje snižování energetické náročnosti. Prioritu budou mít k přírodě šetrná řešení, která budou sledovat dlouhodobé efekty. Lze očekávat změny v přístupu k přírodě a ke krajině. Na trhu se uplatní ten, kdo bude umět postavit stavbu při akceptování všech těchto požadavků,? okomentoval ve svém večerním projevu situaci v oblasti energetické náročnosti výstavby prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš.

Předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka a Ing. arch. Jan Fibiger, předseda správní rady ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství při setkání v budově Senátu PČR
¤ Předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka a Ing. arch. Jan Fibiger, předseda správní rady ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství při setkání v budově Senátu PČR

Slavnostní večer v Betlémské kapli
Největší událostí slavnostního večera v Betlémské kapli bylo vyhlášení titulů Stavba roku 2008, Stavební firma roku 2007 a Osobnost stavitelství. Kromě více než pěti set hostů se předávání cen zúčastnili předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Slavnostním večerem provázela slovem i zpěvem Martina Kociánová. Samotný průběh ceremonie slavnostního večera byl rozhodně velkým pokrokem oproti loňskému ročníku. Pojetí programu slavnostního večera bylo komornější (což rozhodně nebylo na škodu).

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš při svém projevu k zahájení slavnostního večera v Betlémské kapli
¤ Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš při svém projevu k zahájení slavnostního večera v Betlémské kapli

Stavební firma roku
Vypisovatelem této soutěže je Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. V kategorii do 25 zaměstnanců ocenění získala firma Šperl, spol. s r.o., Sušice. V kategorii do 200 zaměstnanců cenu obdržela firma Podzimek a synové s.r.o., Třešť. Firma SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, pak vyhrála v kategorii velká stavební firma s více než 200 zaměstnanci.

Ocenění Stavba roku 2008 předávali prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman
¤ Ocenění Stavba roku 2008 předávali prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman

Osobnost stavitelství
Státní ocenění různého druhu největší osobnosti českého stavebnictví pravidelně míjejí. Ne snad proto, že by se nenašli vhodní adepti, ale spíše z jakéhosi trvalého přehlížení a nedocenění stavebnictví. Přitom o konkrétním a nezpochybnitelném přínosu pro českou společnost v podobě práce stavbařů lze jen těžko pochybovat a myšlenka na porovnání významných českých projektantů nebo stavitelů s některými osobnostmi např. kulturní nebo sportovní sféry (samozřejmě ne se všemi!) vyvolává tragikomický úšklebek. V současnosti se největší postavy českého stavebnictví dočkávají ocenění ?jen? v rámci Dnů stavitelství a architektury v podobě ocenění Osobnost stavitelství. Vloni ho získal bývalý generální ředitel SSŽ, a.s., Ing. Bořivoj Kačena, letos byl oceněn Ing. Václav Mach, dlouholetý projektant především mostních konstrukcí a také jeden ze zakladatelů a první předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Volba samozřejmě více než správná. Rozhovor s Václavem Machem bude v příštím čísle časopisu Stavebnictví.

Ing. Václav Mach přebírá ocenění Osobnost stavitelství z rukou předsedy SIA - Rady výstavby Ing. Pavla Křečka
¤ Ing. Václav Mach přebírá ocenění Osobnost stavitelství z rukou předsedy SIA - Rady výstavby Ing. Pavla Křečka

Závěr
Letos poprvé byl hlavním me- diálním partnerem Dnů stavitelství a architektury časopis Stavebnictví. Spojení je to sice naprosto logické, přesto považuje redakce časopisu za čest být u akce, resp. akcí, které ukazují to nejlepší z českého stavebnictví. Na následujících stranách naleznete: fotografie ze Senátu a slavnostního večera, rozhovor s předsedou Senátu PČR, finále soutěže Stavba roku 2008, reportáž o soutěži Nejlepší výrobce stavebnin a reportáž o Dni otevřených dveří na stavbách, školách a v projektových kancelářích.