Zpět na informační servis

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2014

26. září 2014
Text redakce

Prvním místem v soutěži Stavby Karlovarského kraje byla letos na slavnostním večeru v Městském divadle 6. června 2014 v Karlových Varech oceněna rekonstrukce rozhledny Klínovec, druhým dům Stallburg Kyselka a třetím Infocentrum v Opavě.

Do již 14. ročníku přehlídky a soutěže, který vyhlásilo Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, se přihlásilo celkem dvacet sedm staveb a šest projektů. V letošním roce porota, složená z členů SIA - Krajské rady výstavby, vybrala také nejlepšího projektanta a nejlepšího stavbyvedoucího, který realizoval některou z prezentovaných staveb.

Projektantem roku Karlovarského kraje se stal autorizovaný inženýr Miloš Trnka, jenž se podílel na projektech staveb hotelu Dvorana a areálu Dvorana a byl zároveň oceněn i za dlouholetou kvalitní projektovou práci. Jako stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje byl oceněn autorizovaný technik Milan Niewiak za stavbu rodinného domu Stará Role a za dlouholeté úspěšné řízení staveb v Karlovarském kraji. Osobností stavitelství Karlovarského kraje se stal Ing. Jan Froněk, člen ČKAIT a ČSSI Karlovy Vary, který obdržel cenu za mimořádný přínos řešení dopravy především v Karlovarském kraji, za vysokou profesionalitu
a odbornost při zachování morálních a etických hodnot.

Samostatnou cenu v soutěži udělil hejtman Karlovarského kraje
PaedDr. Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek, pod jejichž záštitou celá akce probíhá.

Oceněné stavby

1. místo
Rekonstrukce rozhledny Klínovec
Přihlašovatel: Město Boží Dar
Projektant: JURICA a.s.
Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.

2. místo
Dům Stallburg Kyselka
Přihlašovatel: BAU-STAV a.s. a Karlovarské minerální vody, a.s.
Architekt: MEDIKA projekt Karlovy Vary spol. s r.o.
Projektant: MEDIKA projekt Karlovy Vary spol. s r.o. - Zdeněk Havlina
Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

3. místo
Infocentrum města - oprava budovy, Karlovy Vary
Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary
Architekt: Ing. arch. Miloslav Bokota
Projektant: Bokota architekti - Ing. arch. Miloslav Bokota
Zhotovitel: IPM Stars, s.r.o.

Čestné uznání
BOHEMIA LIGNUM - truhlárna
Přihlašovatel: KALIBRA NOVA, s.r.o.
Návrh: Pavel Nový
Projektant: H - PaSP Service spol. s r.o.
Zhotovitel: IPM Stars, s.r.o., BAU-STAV a.s., TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, ALGON, a.s., STASKO plus, spol. s r.o.

Areál Dvorana
Přihlašovatel: JERUS a.s.
Architekt a projektant: FRU-consult s.r.o. - Jiří Frühauf, H - PaSP Service spol. s r.o. - Ing. Miloš Trnka, KPK - Karlovarská projekční kancelář - Ing. Alois Rödig
Zhotovitel: Stavební firma Haberzettl, KVARYOD spol. s r o.

Cyklostezka Ostrov - Jáchymov
Přihlašovatel a zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Projektant: Ing. Igor Hrazdil
Cena hejtmana Karlovarského kraje

Revitalizace nemocnice v Sokolově - pavilon B - JIP iktová
Přihlašovatel: Karlovarský kraj
Architekt: JURICA a.s.
Projektant: JURICA a.s. - Ing. Pavel Borák
Zhotovitel: BAU-STAV a.s.
Cena primátora
města Karlovy Vary

Rodinný dům Stará Role
Přihlašovatel a zhotovitel: BAU-STAV s.r.o.
Architekt: A69 - architekti s.r.o.
Projektant: OMEGA project s.r.o. - Ing. Miroslav Fejfar
Cena časopisu Stavebnictví

Rekonstrukce stravovacího provozu hotelu Thermal
Přihlašovatel: THERMAL-F, a.s.
Architekt: Atelier Arton Karlovy Vary
Projektant: Atelier Arton Karlovy Vary - Ing. arch Vlastimil Syrový
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Z projektů získaly první místo Národní dům a Městské lázně Cheb. Veřejnost ocenila v internetovém hlasování stavbu restaurace Smíchovský pavilon a projekt Národní dům a za zachráněnou památku Karlovarska považuje Hospodářské usedlosti č. p. 9 a č. p. 12 v Salajně.

Seznam všech staveb a projektů pro rok 2014 naleznete na stránkách www.stavbykarlovarska.cz.

Rekonstrukce rozhledny Klínovec