Zpět na informační servis

Dny evropského dědictví 2022 a Nositel tradice lidových řemesel

27. října 2022
Text redakce

Obr.: Jihlavské kolektory, jedna z technických památek, byly otevřeny v rámci Dnů evropského dědictví

Dny evropského dědictví (EHD) letos proběhly v termínu 10.–18. září a jejich národní zahájení se konalo v Chebu ve dnech 9.–10. září 2022. Hlavním tématem byly tentokrát ­Udržitelné památky. V ČR se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první půli září, od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj, což dává Dnům evropského dědictví patřičný význam a rozměr i úctu státu k našemu zděděnému kulturnímu odkazu. Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo Žijící lidské poklady. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům. Přípravou nominací na tento titul je pověřen Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

S udělením titulu Nositel tradice lidového řemesla je spojeno propůjčení ochranné známky Nositel tradice. V letošním roce byly uděleny tituly Nositele tradice lidového řemesla Pavlu Šrytrovi za obor lidová výšivka v Podještědí, Romaně Jablunkové za obor galanterní košíkářství a Petrovi Růžičkovi v oboru tradiční tesařství. Stavbařům je znám především Petr Růžička, jehož oborem je truhlářství. V roce 1990 rea­lizoval opravu věžního krovu kostela ve Volenicích. Pustil se do „znovuobjevování“ historických pracovních postupů a znalostí při ručním otesávání trámů a konstrukci krovů. Postupně se stal široce uznávaným specialistou a znalcem. Pravidelně se podílí na realizacích obnovy a oprav historických krovů včetně nejstarších staveb tohoto druhu, např. stropní konstrukce na Karlštejně nebo krovu na Točníku. Dbá na to, aby použité nářadí i technika opracování časově odpovídaly historickému období vzniku krovů. Je rovněž iniciátorem znovuobnovení tradičních postupů tesání trámů z kulatiny.

Více je na stránkách www.historickasidla.czwww.lidovaremesla.cz