Zpět na materiály, výrobky, technologie

Dny evropského dědictví 2008

25. září 2008
ČKAIT

Dny evropského dědictví ? European Heritage Days (EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek. V České republice byly v letošním roce zajištěním národního zahájení Dnů evropského dědictví, které se uskuteční v sobotu dne 13. 9. 2008 v 10 hod., pověřeny České Budějovice. Pořadatelem je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město České Budějovice, spolupořadateli pro oblast technických památek jsou také ČKAIT a ČSSI.

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS v ČR

Prezentace technických památek

Titulní strana prospektu o Vojtěchu Lannovi¤ Titulní strana prospektu o Vojtěchu Lannovi
Základní formou prezentace bude vydání informačních materiálů o technických památkách v kraji, převzatých z dříve publikovaných zdrojů a ze zdrojů informačních center jednotlivých měst v kraji. Na výstavách v křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera a v Muzeu koněspřežky budou k dispozici informace o nejstarším českém kamenném mostě v Písku, o Třeboňské rybniční soustavě, u níž se usiluje o zapsání do seznamu památek UNESCO, o Schwarzenberském kanálu, o rekonstruovaném mlýnu Hoslovice a dalších technických památkách. Zvláštní polohu zaujme národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci, na jejíž obnově se podílela řada našich členů. Přemístění mostu

Ce faux Rolex avec 100m imperméable ? l'eau, bien qu'il ne soit pas aussi bon que la replique rolex Submariner ? 300m étanche, pour les jours pluvieux, elle est plus que suffisante. La lunette Cerachrom noir rotative, la fonction noctilucente et l'affichage de la date ? 3 heures, montrent toutes les performances fiables de Rolex.
je dokumentováno výstavním panelem a informací firmy SSŽ z doby přemístění. Stejně významným jako most je i jeho stavitel ? Vojtěch Lanna. Tento budějovický rodák, loďmistr, budovatel vodních a železničních cest, zakladatel kladenského průmyslu a provozovatel lodní plavby do Prahy a Hamburku, bude oslaven námi vydaným prospektem, který pro tuto událost zpracoval František Nedbal. Další významnou osobností jižních Čech, o níž bude také vydán prospekt, je František Křižík, podnikatel, elektrotechnik a vynálezce. Památky na jím zavedené elektrické osvětlení města Písku včetně elektrárny z roku 1888 jsou zachovány v městské elektrárně. Dalšími jeho stavbami v jižních Čechách jsou elektrárna v Jindřichově Hradci a první elektrifikovaná železnice v Rakousko-Uhersku na trati Tábor?Bechyně z roku 1903.
Jižní Čechy byly významným regionem, přes který se dopravovala sůl z Rakouska do Čech. Původní doprava soumary byla nahrazena dopravou vozovou a od roku 1832 první koněspřežní železnicí z Českých Budějovic do Lince. I když již v roce 1870 byla trať přestavěna a koňská trakce nahrazena párou, dostaly se její dosud zachované objekty pod památkovou ochranu. V Českých Budějovicích je to strážní domek, ve kterém je dnes Muzeum koněspřežky. V Holkově se zachovala přepřahací stanice a také některé úseky tratě, které železnice s parní trakcí nemohla využít.

13. září 2008:
Odborná exkurze po trase koněspřežní železnice s odborným výkladem z Českých Budějovic do rakouského Kerschbaumu
Po trase koněspřežky je zajištěna odborná exkurze, která bude zahájena otevřením výstavy v Muzeu koněspřežky. Po zastávce v Holkově a setkání s rakouskými kolegy bude exkurze ukončena v rakouském Kerschbaumu, kde rovněž existuje muzeum a v provozu je 800 m tratě v původní podobě.

Z historie koněspřežky

Koněspřežka předznamenala rozvoj železnice. Vznikla především z potřeby dopravovat efektivněji a ve větším množství sůl ze Solné komory do Čech. V letech 1789?1791 budoval schwarzenberský lesní inženýr Josef Rosenauer kanál pro plavení dříví ze šumavských lesních revírů do Dunaje. Je to jediný projekt, kde se podařilo spojit umělou cestou vody obou řek. V roce 1807 předložil PhDr. František Josef Gerstner, ředitel České hydrotechnické privilegované společnosti, posudek na projekt plavebního kanálu mezi Vltavou a Dunajem. Jeho syn František Antonín již v roce 1808 navrhoval zřídit místo projektované vodní cesty nový dopravní prostředek ? železnou silnici. Privilegium ke stavbě železnice mezi Českými Budějovicemi a Mauthausenem získal František A. Gerstner v roce 1824 a 28. července 1825 zahájil stavební práce. 7. září 1827 byl uveden do provozu první úsek tratě s přepřahací stanicí v Holkově. K tomu účelu zde železniční společnost využívala zájezdní hostinec Veselku a jeho stáje, stavbu zmiňovanou již od 15. století. Dlouhá historie tohoto objektu jen podtrhuje jeho unikátnost v rámci celé národní kulturní památky. Spojitost Veselky s provozem železnice se uzavřela v roce 1868, kdy začíná přestavba koněspřežní železnice na parní provoz. Zájezdní hostinec tak ztrácí svůj význam a začíná jeho úpadek, podobně jako se stalo zrušené stanici v Kersch- baumu na rakouské straně. Objekt byl využíván pro zemědělství a v době hospodaření JZD dochází k jeho devastaci a ke zřícení středního křídla, atypického prvku této stavby. Devastace pokračuje i po roce 1989, kdy se zde střídali majitelé, ale žádný z nich neprováděl ani základní údržbu. V roce 1999 kupují Veselku nadšenci, kterým není osud této historické stavby lhostejný, a okamžitě zahajují práce pro její záchranu. Po statickém zajištění a obnově hrubé stavby plánují majitelé obnovu zájezdního hostince, zřízení muzea formanské a koněspřežní dopravy a provozování agroturistiky.

Poměrně zachovalý stav objektu přepřahovací stanice Holkov z roku 1933
¤ Poměrně zachovalý stav objektu přepřahovací stanice Holkov z roku 1933

Doufáme, že na Dnech evropského dědictví zajistíme důstojnou účast našich organizací a předpokládáme, že u veřejnosti vzbudíme zájem o naši, již od minulosti tak významnou profesi.

Za výbor ČKAIT Ing. Jiří Schandl