Zpět na informační servis

Dešťová voda - vsakování do půdy a zpětné využití vody z nádrží Jaký systém vybrat?

31. května 2017
Text redakce PR článek

Státní dotační program ?Dešťovka? zahájil příjem žádostí do projektu hospodaření s dešťovou vodou. SFŽP zaměřil podporu na akumulaci a využívání dešťové vody.

Pro nákup a instalaci nádrže pro zajištění akumulace dešťové vody určené na zalévání zahrady je možné získat dotaci až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů. Tento způsob využívání vody je maximální částkou podporován pouze v některých suchých oblastech, jako je např. Karviná nebo Znojemsko. Pokud se dešťová voda bude používat pro zálivku a současně i pro splachování WC, dotace je až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Systémy nádrží MEA CARAT pro zachycení a zpětné využití vody

Mezi řešení s dobrým poměrem cena/výkon patří i systém MEA CARAT pro využití dešťové vody, podzemní a nadzemní nádrže a vsakovací systémy. Ideální variantou pro domácnosti jsou kompletní systémy GARTEN JET, které obsahují výhodnou sestavu podzemní nádrže CARAT s čerpadlem na zalévání zahrad. Díky rozšiřující sadě s integrovaným interním filtrem, vtokovým hrdlem s ochranou proti víření vody, přepadovým sifonem s ochranou proti vniknutí drobných zvířat je dosaženo 100 % účinnosti. Napojení čerpadla je jednoduché díky připojovacímu boxu. Instalace se provádí jednoduše s připravenými komponenty a rychlomontážními manžetami. Podzemní nádrž s poklopem v zelené barvě i pro pojezd vozidel může pojmout od 2 700 do 10 000 litrů. Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního 100% recyklovatelného polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP). Tento materiál umožňuje bezešvou výrobu rotačním způsobem, takže nádrže mají vysokou rázovou pevnost a desítky let dlouhou životnost.

https://www.mea-odvodneni.cz/kompletni-sestava-garten-jet/sortiment/148
Vsakování dešťových vod včetně dodatečného čištění
Hospodaření s dešťovou vodou se týká i vsakování srážek do půdy a jejich případného čištění. Zabránit prostému splavování vody z povrchu do kanalizace je s využitím vsakovacích systémů jeden z dalších cílů programu ?Dešťovka?.

Voda, která spadne na pozemku, tak místním vsakováním posílí důležité zdroje podzemních vod. Podzemní vsakovací galerie zachycenou dešťovou vodu zadrží a postupně vrátí do půdy. Pokud je rozšířena o biologickou filtraci, zachytí i těžké látky a umožní bezpečné vsáknutí srážek do podloží.

Vsakovací bloky MEA X-Box mají nosnost přes 600 kN/m2. Při uložení pod komunikací spolehlivě unesou i váhu nákladních aut, která pojíždí po povrchu při minimálním krytí. Nosnost bloku umožňuje instalaci i ve větších hloubkách. Vysoká pevnost je důležitá hlavně z dlouhodobého hlediska, kdy musí trvale odolávat neustálému působení tlaku od zeminy bez jakékoliv deformace.

Jako doplněk vsakovacího systému může být biologické čištění filtračním substrátem Biocalith MR, který biologicky zneškodní ropné látky a zpětně se dokáže zregenerovat. Lze jej použít povrchově se žlabem MEA CLEAN nebo pod vsakovací galerii, kdy je do spodní vrstvy vsakovacích X-Boxů do výšky 20 cm nasypán substrát. Podle naměřených hodnot IUT je voda vyčištěna na 88-94% od solí, ropných látek a těžkých kovů bez snížení hydraulických schopností.

https://www.mea-odvodneni.cz/vsakovaci-sada/sortiment/141Ing. Jan Ochec, MEA Water Management s.r.o., www.mea-odvodneni.cz