Zpět na materiály, výrobky, technologie

Den stavitelství a architektury

8. srpna 2007

Novou tradici, určenou široké veřejnosti i odborníkům ze stavebnictví, přinese ojedinělý osvětový projekt.


Pod názvem Den stavitelství a architektury se ve skutečnosti skrývají čtyři na sebe navazující akce, oslovující odbornou i laickou veřejnost, média a v neposlední řadě politickou sféru.
Dne 11. října projekt začíná prezentací v Senátu a galavečerem v Betlémské kapli s vyhodnocením soutěží včetně prestižní Stavby roku. 13. října se koná Den otevřených dveří pro veřejnost na stavbách a ve školách v rámci celé republiky. Dne 23. října pak proběhne diskuzní kulatý stůl s novináři a 20. listopadu celou akci uzavře Inženýrský den. Do projektu se zapojily všechny významné organizace, spjaté s oborem stavebnictví, sdružené v SIA ČR - Radě výstavby. Garanty jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Projekt osobně podpořil předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka.

Cíle projektu

 • vyvolání zájmu veřejnosti a médií o stavebnictví;
 • akvizice potenciálních odborníků - učňů a studentů;
 • propagace stavebnictví jako učebního oboru budoucnosti;
 • aktivní komunikace mezi odbornou, politickou, mediální a komerční sférou;
 • prezentace úspěchů stavitelství v letech 2006-2007 na veřejnosti a v médiích;
 • prezentace staveb roku.

Harmonogram

11. 10. 2007

 • Setkání v Senátu ČR;
 • Slavnostní večer - Betlémská kaple, slavnostní vyhlášení vítězů Stavba roku 2007 (15. ročník; 5 kategorií + Cena primátora, Cena za bydlení a nově Cena předsedy Senátu), Stavební firma roku, Osobnost stavitelství.

13. 10. 2007

 • Den otevřených dveří na významných stavbách a školách v ČR - seznam míst je průběžně aktualizován na www.ckait.cz a www.sps.cz.

23. 10. 2007

 • Kulatý stůl s novináři - Praha: vyhodnocení 1. ročníku Dne stavitelství a architektury; diskuze se zástupci SPS ČR, ČKAIT, SIA ČR - Rada výstavby.

20. 11. 2007

 • Inženýrský den: téma - Příprava inženýrů a techniků pro stavební praxi.