Zpět na materiály, výrobky, technologie

Den stavitelství a architektury 2008

5. února 2008
redakce

Autor:


Spoluautoři:
ČKAIT
ČSSI
SPS v ČR

V polovině ledna se uskutečnila první letošní schůze organizačního výboru Dne stavitelství a architektury 2008. Loňský ročník Dne stavitelství a architektury byl přípravným výborem hodnocen jako úspěšný, a to i s ohledem na fakt, že se jednalo o zcela nový projekt. První ročník zároveň přinesl mnoho podnětů ke zdokonalení, jak po stránce organizační, tak i propagační.
Zásadním úkolem pro všechny členy organizačního výboru DSA 2008 je především posílení medializace všech akcí s DSA 2008 spojených. Cílem je zajistit koordinovanou regionální mediální kampaň, která by měla propagovat akci zaměřenou na širokou veřejnost - Den otevřených dveří na stavbách a školách. V celostátní kampani se práce organizačního výboru zaměří na ještě užší spolupráci se sponzory a mediálními partnery z oblasti tisku, rozhlasu a televize. Projekt dokázal svoje významné postavení v oboru stavebnictví, a proto si zaslouží výraznější propagaci v televizním zpravodajství a publicistice. Medializaci akce pro odbornou stavební veřejnost má na starosti nově časopis Stavebnictví, jako hlavní mediální partner všech akcí spojených s DSA 2008.
Prvními konkrétními výstupy jsou termíny jednotlivých akcí. Zatím byly stanoveny následující:

  • Nominační večer soutěže Stavba roku 2008 - 11. září 2008;
  • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Stavba roku 2008 - 16. října 2008;
  • Den otevřených dveří na stavbách, vzdělávacích a profesních organizacích - 18. října 2008;
  • Inženýrský den - 13. listopadu 2008.