Zpět na materiály, výrobky, technologie

Den otevřených dveří: SPŠ stavební Josefa Gočára

8. prosince 2008
redakce

Významnou součástí druhého ročníku projektu Dny stavitelství a architektury, jehož cílem je prezentovat veřejnosti současné stavebnictví a získat pro tuto oblast nové odborníky, byl Den otevřených dveří na stavbách, školách a v projektových kancelářích. V sobotu 18. října bylo ve všech krajích zpřístupněno na 60 staveb a na vybraných školách měli potenciální zájemci o studium šanci seznámit se s možnostmi, které na budoucí absolventy stavebních oborů čekají. Ke Dni otevřených dveří se připojila i Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, kde tuto příležitost využilo přes 100 rodičů a jejich potomků.

Autor:Ředitel SPŠ stavební Josefa Gočára v Praze Ing. Stanislav Červený¤ Ředitel SPŠ stavební Josefa Gočára v Praze Ing. Stanislav Červený

?Stavitelství je krásným technickým oborem s velkou tradicí. Je výsledkem tvůrčí činnosti, zasahuje do krajinotvorby a ovlivňuje životní prostředí. Svým způsobem je svědectvím doby - významné skvosty stavitelství byly a jsou chloubou lidstva na celém světě. V současnosti však zájem o technické obory trochu ustupuje do pozadí a dnešní mladí lidé se více orientují jinými směry. Dny stavitelství a architektury proto z tohoto pohledu považuji za velmi důležitý počin a chápu je jako způsob seznámit veřejnost se současným potenciálem v této oblasti a motivovat k určité hrdosti a úctě k oboru. Je jistě dobře, že se do této akce zapojují také školy, které připravují a vedou stavební dorost, aby pokračoval v díle, které naši předkové vytvořili,? hodnotí význam této stavební akce ředitel SPŠ stavební Josefa Gočára Ing. Stanislav Červený. ?Věřím, že Den otevřených dveří přispěje k tomu, aby se zvýšil zájem o stavební obor a absolventi základních škol k nám opět našli cestu ve větším měřítku tak, abychom mohli vybrat ty nejlepší, kteří se skutečně chtějí stavebnictví věnovat.?

V září 1993 se škola přestěhovala z budovy ve Zborovské ulici v Praze 5 - Smíchově do nové stavby v Praze 4 na Pankráci v ulici Družstevní ochoz. Od té doby nese jméno po významném architektu Josefu Gočárovi
¤ V září 1993 se škola přestěhovala z budovy ve Zborovské ulici v Praze 5 - Smíchově do nové stavby v Praze 4 na Pankráci v ulici Družstevní ochoz. Od té doby nese jméno po významném architektu Josefu Gočárovi

Zájemci o studium měli při sobotní návštěvě této střední průmyslové školy možnost si v době od 9.00 do 15.00 prohlédnout vybavení moderních výukových prostor a ukázky prací zdejších žáků. Seznámili se s učební náplní jednotlivých předmětů, získali přehled o studijním programu a možnostech uplatnění absolventů v praxi. Přesvědčili se, že budova školy je umístěna v klidném prostředí, studenti mají k dispozici moderní výpočetní techniku, speciálně vybavené učebny i kvalitní tělovýchovné zařízení s moderním sportovním hřištěm a jídelnou. Škola je jako jediná v Praze zaměřena od prvního do čtvrtého ročníku na studijní obor Pozemní stavitelství. Studenti jsou připravováni pro praxi v projektových kancelářích, v oblasti přípravy a realizace staveb, nebo v rámci státní správy například na stavebních úřadech. Po pěti letech praxe v oboru lze vykonat autorizační zkoušku, která opravňuje k samostatnému podnikání. Absolvování školy také otevírá možnost studia na vysoké škole, kam se dnes hlásí 80 % maturantů.

Návštěvníkům byly nabídnuty informace o studijním programu a uplatnění absolventů v praxi
¤ Návštěvníkům byly nabídnuty informace o studijním programu a uplatnění absolventů v praxi.

?Hlavním úkolem vedení školy a snahou pedagogického sboru je vychovávat absolventy se solidním odborným i všeobecným rozhledem. Snažíme se o jejich komplexní přípravu, aby dokázali řešit své úkoly samostatně, zodpovědně, uměli využívat nejmodernější techniku, komunikovali alespoň v jednom světovém jazyce, aby se dokázali v životě prosadit a dobře uplatnit,? upřesňuje ředitel školy. ?I přes současný problém zajištění výuky mladými kvalifikovanými odborníky děláme vše pro to, aby tradice školy neutrpěla a příprava studentů byla kvalitní. Škola za svou dlouhou historii vychovala řadu úspěšných stavebních odborníků. Má mezi stavařskou veřejností dobrý zvuk a je zárukou dobře připraveného absolventa. Je jedním z největších dodavatelů studentů na Fakultu stavební a Fakultu architektury ČVUT, kde jich poměrně značná část studium úspěšně dokončuje. Po letech se pak s nimi setkáváme na různých vedoucích postech stavebních podniků. Dá se tak říci, že se absolventi naší školy prolínají v návrzích a realizacích staveb po celém území republiky. Zpětnou vazbou je pak spolupráce těchto projektových kanceláří a stavebních podniků s naší školou a vracení praktických poznatků do teorie výuky.?
Odměnou pedagogům je, že řada studentů ještě po letech na školu ráda vzpomíná, přichází za svými bývalými učiteli a důvěru škole projevuje tím, že na ni dává studovat své děti.

Z historie školy
Škola působila v několika pražských budovách jako jedno z oddělení průmyslového školství. Do roku 1945 sídlila v Betlémské ulici spolu s oddělením chemickým a strojírenským. V roce 1945 dostala škola s názvem Státní průmyslová škola stavební v Praze vlastní budovu ve Zborovské ulici v Praze 5. V září 1993 se škola přestěhovala do nové budovy v Praze 4 na Pankráci v ulici Družstevní ochoz. Od té doby nese jméno po významném architektu Josefu Gočárovi, který maturoval v roce 1902 na tehdy Vyšší škole průmyslové v Praze - oddělení stavařské. Škola se jako jediná v Praze od 1. do 4. ročníku specializuje na obor Pozemní stavitelství (v roce 1951 se oddělil obor Geodézie - dnes SPŠ zeměměřická, v roce 1956 se oddělil obor Vodohospodářský a Dopravní - dnes SPŠ stavební v Dušní ulici).

Termíny dnů otevřených dveří
Další dny otevřených dveří se uskuteční ve středu 17. prosince 2008 a ve středu 21. ledna 2009 vždy od 17.00. Možnosti dopravního spojení lze najít na adrese www.spsgocar.cz. Od 20. do 22. listopadu 2008 se škola zúčastní 13. ročníku prezentace pražských středních škol na výstavě Schola Pragensis 2008 v Kongresovém centru Praha.

Sportovně se žáci uplatňují velmi dobře, již několik let jsou nositeli Poháru primátora hl. m. Prahy, za nejlepší sportovní školu
¤ Sportovně se žáci uplatňují velmi dobře, již několik let jsou nositeli Poháru primátora hl. m. Prahy, za nejlepší sportovní školu

V předmětu pozemní stavitelství se pracuje s grafickým softwarem a programy pro hodnocení stavební tepelné techniky
¤ V předmětu pozemní stavitelství se pracuje s grafickým softwarem a programy pro hodnocení stavební tepelné techniky

Praktické ověřování vlastností stavebních materiálů - zejména betonu a jeho složek - mohou studenti provádět v moderně zařízené laboratoři
¤ Praktické ověřování vlastností stavebních materiálů - zejména betonu a jeho složek - mohou studenti provádět v moderně zařízené laboratoři

Pro výuku v předmětu geodézie jsou studentům k dispozici moderní přístroje a pomůcky, se kterými se absolventi mohou setkat po nástupu do praxe
¤ Pro výuku v předmětu geodézie jsou studentům k dispozici moderní přístroje a pomůcky, se kterými se absolventi mohou setkat po nástupu do praxe