Zpět na materiály, výrobky, technologie

Den otevřených dveří: SOŠ a SOU Beroun - Hlinky

9. prosince 2008
redakce

Možnosti Dne otevřených dveří na stavbách, školách a v projektových kancelářích využili také zájemci z berounského regionu. Získat informace o Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Beroun - Hlinky v Okružní ulici přišli jak zájemci o učební, tak o studijní obory.

Autor:?Splněním jednoho z mnoha plánů, které si škola vytyčila, je dokončení stavby nové centrální dílny, která bude pro výuku otevřena nejpozději od nového školního roku,? informovala přítomné rodiče a žáky o záměrech školy zástupkyně ředitele Ing. Eva Bauerová.
Žákům ukončujícím základní vzdělání, se zájmem o zaměření na profesionální řemeslnou práci škola nabízí odbornou přípravu v tříletých učebních oborech klempíř - strojírenská výroba, elektrikář - silnoproud, instalatér, truhlář, aranžér a automechanik. Absolventi mají možnost dalšího vzdělání formou dvouletého nástavbového studia, zakončeného maturitní zkouškou.
?Škola se pravidelně prezentuje na domácích, ale i mezinárodních výstavách učňovských dovedností. Cenných vítězství žáci dosahují i v oblasti sportu - ve florbalu, volejbalu i hokeji,? pokračovala ve výčtu školních aktivit Eva Bauerová.
Zájemci o studijní obory žádali zejména informace o čtyřletém oboru Provoz a ekonomika dopravy, ukončeném maturitou. Je směrován na oblast silniční dopravy a připravuje studenty například na oblast logistické činnosti, expedice, skladování a odbavování zboží v rámci EU nebo servisní a poradenské služby. Od příštího roku škola plánuje otevření dalšího studijního oboru zaměřeného na pozemní stavitelství - tzv. Technického lycea, kde bude odborné studium posíleno o všeobecné předměty.

Budova SOŠ a SOU Beroun - Hlinky v Okružní ulici
¤ Budova SOŠ a SOU Beroun - Hlinky v Okružní ulici

Z historie školy
Základní kámen stavby Učňovské školy Beroun - Hlinky byl položen v roce 1968. Později škola podstoupila řadu reorganizací, aby skladbou studijních a učebních oborů reagovala na potřeby trhu práce. Od roku 1998 má název SOŠ a SOU Beroun - Hlinky. V roce 2003 se škola sloučila s ISŠ technickou a ISŠ obchodní a získala tak prioritní postavení v regionu.

Termíny dnů otevřených dveří
Další termíny dnů otevřených dveří SOŠ a SOU Beroun - Hlinky jsou stanoveny na 21. listopad 2008 a 16. leden 2009.

Praktická příprava žáků tříletých učebních oborů automechanik

Praktická příprava žáků tříletých učebních oborů elektrikář - silnoproud

Praktická příprava žáků tříletých učebních oborů truhlář
¤ Praktická příprava žáků tříletých učebních oborů automechanik, elektrikář - silnoproud a truhlář