Zpět na materiály, výrobky, technologie

Den otevřených dveří: nádraží Ostrava-Svinov

3. prosince 2008
redakce

Jedno z nejhezčích a nejlépe zrekonstruovaných nádraží v České republice - Ostrava-Svinov - bylo na seznamu společnosti OHL ŽS, a.s., jako jedna ze staveb otevřených veřejnosti pro Den otevřených dveří na stavbách, školách a v projektových kancelářích.

Autor:Tato rekonstrukce byla v několika anketách vyhodnocena jako stavba roku, a to bylo důvodem, proč byla vybrána pro představení veřejnosti právě ona, i když návštěvnost akce byla trochu nižší.
?V případě nádraží Ostrava-Svinov je to trochu složité,? popisoval Richard Dokulil, specialista technické přípravy OHL ŽS, a.s. ?Vzhledem k tomu, že jde o veřejnou budovu, tak ji lidé už poměrně dobře znají. Navíc jsme po celou dobu výstavby spolupracovali se stavebními školami na všech úrovních od učňovských po vysoké a jejich studenti navštěvovali samotnou výstavbu i opakovaně v jejich různých etapách.?
Na druhou stranu, budova nádraží spolu s přilehlými objekty patří obecně mezi stavby na nichž se jejich provoz projevuje velmi rychle a většinou negativně. Proto mělo její zařazení do programu Dne otevřených dveří určitě smysl. Lze s překvapením konstatovat, že nádraží Ostrava-Svinov zatím odolává pověstnému českému vandalizmu, i když některé pokusy sprejerů a také devastaci mobiliáře sledují její tvůrci, pracovníci OHL ŽS, s velkou nelibostí.
?Tomu se nelze ubránit,? říká Richard Dokulil. ?I když jsme použili speciální nátěry proti barvám ve spreji a celý areál je pod dohledem kamer, přece jen je to nádraží s velkým pohybem lidí. Někteří z nich bohužel nechápou, že ničení veřejného majetku zaplatíme ve finále my všichni.? Dalším a možná zajímavějším důvodem, proč bylo dobré tuto stavbu zařadit do programu Dne otevřených dveří, byla možnost vyslechnout si od zasvěcených průvodců - stavbyvedoucích rekonstrukce nádraží - jak se jejich stavba ?chová? po dvou letech provozu. Rekonstrukce odbavovací haly nádraží Ostrava-Svinov musela jako každá rekonstrukce památkově chráněné stavby brát ohled na co nejširší zachování původních prvků. Materiál, který již nešlo zachovat, nahradily repliky, např. historicky cenné fasády, vnitřní štukové výzdoby, oken, dveří a dalších prvků interiéru. Proto bylo určitě dobré vidět, jak vedle sebe fungují původní materiály, repliky či zcela nové prvky.
Před samotnou rekonstrukcí, ale musela být provedena sanace silně zdevastované a podmáčené budovy, kterou značně postihla povodeň v roce 1997. ?Sanační práce byly bezesporu tou nejsložitější a také finančně nejvíce nákladnou částí výstavby,? uvedl Richard Dokulil.
Naopak moderní architekturu zastupuje dostavba odbavovací haly, jejíž kapacita musela být navýšena na 1600 osob za hodinu. Dostavba byla řešena jako moderní železobetonová konstrukce s mimořádně štíhlými sloupy s transparetním řešením fasády za použití bezrámového zasklení. Kombinace moderní architektury a rekonstrukce památkově chráněné stavby v tomto případě určitě působí nekonfliktně.
Společnost OHL ŽS neměla na starosti jen rekonstrukci samotné odbavovací haly, ale celého nádraží s jeho technickým vybavením a přilehlými budovami. Samotní pracovníci OHL ŽS, zvláště ti, kteří se narodili nebo dlouho žijí v Ostravě, vzpomínají, že před rekonstrukcí a dostavbou bylo lépe se lokalitě svinovského nádraží (především za tmy) vyhnout velkým obloukem. To v současnosti zdaleka neplatí a právě tento fakt mohl být pro návštěvníky stavby, která již delší dobu funguje, dalším motivem k zamyšlení, jak může kvalitní výstavba ovlivnit sociální prostředí v daném místě. To je zároveň jasný vzkaz pro ty, kteří se rozhodují, zda věnují svoji profesní kariéru stavebnictví. Jejich práce zdaleka nekončí postavením nebo zrekonstruováním nějakého objektu, ale ovlivňuje okolí a lidi v něm bydlící, pracující či jenom procházející kolem.
Každopádně i přes nižší návštěvnost, mohou být pořadatelé (mimochodem velmi dobře připravení a vybavení materiály jak v tiskové, tak elektronické podobě) spokojeni, protože jejich stavba, na níž je v podstatě den otevřených dveří každý den, je minimálně v oblasti dopravních staveb unikátním počinem.