Zpět na materiály, výrobky, technologie

Den otevřených dveří na stavbách, školách a profesních organizacích

2. listopadu 2007
ČKAIT

Sobota 13. října byla ve znamení další důležité akce Dne stavitelství a architektury - Dne otevřených dveří na stavbách, školách a dalších profesních organizacích. Za celým sobotním podnikem stálo heslo: ukázat veřejnosti, a zdaleka ne jen té odborné, a pokud možno mladé a perspektivní, jak v současnosti vůbec profese stavbaře či řemeslníka vypadá, jak vypadají školy, a jakou slibují v odvětví perspektivu. Velmi jednoduše řečeno byl Den otevřených dveří o bourání stereotypu - že práce na stavbě je jen manuální a nezajímavá dřina. Jak vypadal Den otevřených dveří ukazují tři minireportáže. V redakci časopisu totiž rychle vznikl konsenzus, že daleko lepší, než sbírat tiskové zprávy a jen je přetiskovat, bude některá místa navštívit osobně, mluvit s lidmi a zjistit, co mohli vidět a slyšet.

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS v ČR

Tunely přitáhly tisíce Pražanů

Nedočkavá skupina zájemců se tísnila před vstupem na staveniště pod Žižkovem již půl hodiny před zahájením prohlídky. Pro pracovníky, reprezentující sdružení stavebních firem, které budují stavbu nazvanou Nové spojení - propojení železničních stanic Praha - Hlavní nádraží a Praha Masarykovo nádraží s železničními stanicemi Praha - Libeň, Vysočany a Holešovice, to ale byla vlastně repríza.
?Den otevřených dveří se konal na staveništi obou nových tunelů, které podstatně pomohou pražské příměstské železniční dopravě, již v loňském roce,? řekl Ing. František Papst z divize 05 Metrostavu a Oldřich Čejka ze Subterry se přidává: ?Ale dnes, poprvé a naposledy, mohou nejen Pražané projít celou trasu oběma tunely ze žižkovské strany - od západního portálu k portálu východnímu a zpět. Tunely ještě nejsou úplně vystrojené, proto jsme doporučili vzít si sportovní obuv, ale zvládnou to i děti.?
Dav zájemců s přibývajícím časem rostl, byl ale nečekaně ukázněný. Návštěva osvětlených tunelů vzbuzovala respekt a organizace ?podzemního pochodu? byla výborná. Návštěvníkům se věnovalo čtyřicet průvodců ze všech firem, zúčastněných na výstavbě. K dispozici byl velký plán obou tunelů, informační materiály, firemní čepice, dalekohledy zaměřené na další pokračování trasy směrem k centru Prahy, nechyběla lékařská služba a nezbytný stánek s párky. Den otevřených dveří byl na stavbě Nové spojení organizován jako zábavně pojatá atrakce, odpovídající pěknému počasí i náladě návštěvníků, kteří mohli volit mezi řadou jiných alternativ, ale zvolili právě tuto.
Machačovi, čtyřčlenná rodina z Neratovic, přijeli ještě dříve, než se utvořila dlouhá fronta. ?Máme rádi železnici. Kluk to má asi po tátovi,? směje se paní Machačová. ?Ale proč by ho stavění tunelů nemohlo jednou bavit a slušně uživit.?
Spektrum návštěvníků bylo široké. Od žáků základní školy, kteří podle svých slov přišli proto, že mají rádi vlaky, po studenty stavebních fakult, kteří s odborným zájmem sledovali plány trasy a návštěvu Nového spojení pojali jako praktické cvičení. Pánové v důchodovém věku zase přišli zkontrolovat práci svých bývalých kolegů.
?Je dobře, že se podobné akce pořádají. Sice to tu vypadá jak na Prvním máji, ale ještě mám v dobré paměti, když jsme se v naší stavební firmě prali o odborníky. Kamarádům, kteří ve firmě stále pracují, současnou situaci rozhodně nezávidím,? pravil Miloslav Kolář.
Obecně lze konstatovat, že se organizátorům Den otevřených dveří na stavbě Nové spojení vydařil - celkem se přišlo podívat sedm tisíc zájemců.

Návštěvníci stavby Nové spojení
¤ Návštěvníci stavby Nové spojení

O detailní plány stavby Nové spojení měli zájem především odborníci
¤ O detailní plány stavby Nové spojení měli zájem především odborníci

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity, Brno-Bohunice

Tato stavba měla veřejnosti určitě co nabídnout. Je atraktivní, doslova prošpikovaná moderními technologiemi v čele s netradičně a moderně řešenou knihovnou. Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně představuje 90 000 m² užitných ploch pro výuku a výzkum. Po svém dokončení poskytne zázemí pro Lékařskou fakultu, Přírodovědeckou fakultu a Fakultu sportovních studií. Kapacita nového areálu je navržena pro pět tisíc studentů a osm set pedagogů, výzkumníků a dalších pracovníků univerzity.
V sobotu na dvě plánované prohlídky přišla asi stovka zájemců (přesný počet neměli organizátoři k dispozici), přičemž věková skladba byla od osmi do osmdesáti let.
?Jsem stavební inženýr a snažím se dětem ukazovat zajímavé stavby i mimo tyto oficiální akce. Dnes jsme chtěli ještě jít na brněnské letiště, ale bohužel, prý sobotní termín zrušili. Škoda,? pravil jeden z návštěvníků Pavel Petr, který s sebou vzal celou svoji čtyřčlennou rodinu.
Téměř dvouhodinová prohlídka kampusu byla informačně vyčerpávající, i když do areálu knihovny se dostala až druhá ?polední? skupina. Návštěvníkům se věnoval jak vedoucí projektového ateliéru generálního projektanta stavby (firmy A PLUS a.s.) architekt Jiří Babánek, tak ředitel výstavby Radek Svoboda a koordinátor stavby Miroslav Váňa (oba OHL ŽS a.s.).
?Myslím si, že účast je dnes výborná,? sdělil Váňa. ?Jen je škoda, že se první skupina nedostala do knihovny. Bohužel z naší strany už je stavba předána investorovi, a tak si zde nemůžeme dělat co chceme.? Z tohoto důvodu také neměla většina návštěvníků zájem především o budovu samotnou, ale o fungování jednotlivých pavilonů.
?Pokud měla akce Den otevřených dveří především přitáhnout mladé učně či průmyslováky, tak se v tomto smyslu trochu minula účinkem,? řekl Svoboda. ?Ale my jsme po celou dobu výstavby oslovovali studenty architektury i stavební fakulty a průmyslovky, stejně jako oni oslovovali nás a studentů z různých oborů stavebnictví jsme tu měli v průběhu výstavby nepočítaně.?
Závěr z návštěvy Dne otevřených dveří v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně: obecně pozitivní - lidé si na stavbu našli cestu, rozhodně se měli na co dívat a možná i o čem přemýšlet.

Prohlídka univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně
¤ Prohlídka univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně

Fakulta stavební a Fakulta architektury ČVUT v Praze

Příležitosti Dne otevřených dveří na stavbách a školách se stavebním zaměřením uvítali také budoucí zájemci o studium na Fakultě stavební a Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od devíti hodin do dvou odpoledne byl zpřístupněn prostor atria fakulty, kde byly prezentovány současné projekty ve výuce i výzkumu a zajímavé studentské práce.
Zájem budily například technologie laserového skenování a ukázky online finálního zpracování získaných dat na počítači, postupy zpracování leteckého snímkování nebo dokumentace památek fotogrammetrickými metodami, ukázky práce geologa nebo fyzikálního modelování vodních děl, s odborným výkladem autorů. Návštěvníky zaujala také výstava historických geodetických přístrojů v kontrastu s moderními stroji a technologiemi GPS, určujícími polohu bodů na základě signálů z družic. Expozice soutěže Architekt roku 2007 přiblížila zajímavá díla současné architektury.
Každou hodinu začínaly organizované exkurze do vybraných laboratoří na fakultě. Jednotlivá pracoviště se představila praktickými ukázkami ze své činnosti a prezentovala zajímavé projekty. V Experimentálním centru se mohli zájemci o budoucí studium seznámit s technologiemi zkoušek stavebních konstrukcí a zjišťování vlastností betonových, ocelových a dřevěných materiálů, Centrum experimentální geotechniky představilo například model bezpečného uložení použitého jaderného paliva, v laboratoři stereoskopické projekce se návštěvníci seznámili s využitím virtuální reality při výuce, nebo jako nástroje architektů a projektantů.
Velké účasti se těšily také související organizované exkurze do prostor nedaleké betonové stavby Národní technické knihovny, kde by už začátkem roku 2009 měly být veřejnosti přístupné fondy (přes milion odborných svazků) Státní technické knihovny a knihoven ČVUT a VŠCHT. Návštěvníci měli možnost se seznámit s technologiemi výstavby při prohlídce železobetonové konstrukce nadzemních podlaží budovy s odborným výkladem stavbyvedoucího realizační firmy Metrostav a.s., divize 9 Ing. Václava Hámy.

Prohlídka laboratoří Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT
¤ Prohlídka laboratoří Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT