Zpět na Úvod

Čtvrt století českých aktivit v oblasti památkové péče v Lotyšsku 1996–2021

25. listopadu 2022


arch. Miloslav Hanzl

Výčet prací s českou účastí při obnově památek v Lotyšsku

Bauska – zámek (1996–2008): průzkum a záchranná konzervace originálu sgrafit na věži

Bauska – hrad (1999–2005): projektová dokumentace a konzervace zříceniny starého hradu

Bauska – zámek (2002–2006): projektová dokumentace a 1. etapa obnovy zámku 

Bauska – zámek (2012-2015): projektová dokumentace a 2. etapa obnovy zámku

Bauska – hrad (2015–2020): projektová dokumentace a obnova věží hradu

Bauska – město, radnice (2003): průzkum zdiva a omítek v archeologickém terénu

Bauska – město, kostel (2001–2018): průzkum a 1. etapa restaurování fasád

Rundāle – zámek (2001–2003): průzkum a restaurování fasád tzv. domu zahradníka

Rundāle – zámek (2003–2004): průzkum a restaurování dochovaných omítek jihozápadního ryzalitu

Rauna – hrad (2004): průzkum, konzervace a restaurování torz omítek

Cēsis – hrad (2008–2015): průzkum a preventivní fixace historických omítek v archeologickém terénu

Cēsis – hrad (2008–2015): projektová dokumentace, konzervace a obnova interiéru západní věže a předsunuté obranné věže hradu

Rižský dóm (2009–2012): projektová dokumentace a celkové restaurování kapitulní síně

Rižský dóm (2009–2010): průzkum a restaurování gotických omítek a maleb předsíně

Riga – město (2005–2006) průzkum a restaurování renesančního portálu ul. Krāmu, č. p. 3

Tērvetes (2015–2022): projektová dokumentace a restaurování hrobky Pélénů

Účast českých firem a odborníků při obnově památek v Lotyšsku

Architektonické práce, autorský dozor: architektonická kancelář GIRSA AT Praha, arch. Miloslav Hanzl a prof. Václav Girsa (od roku 2013 arch. Miloslav Hanzl samostatně)
Restaurátorské práce: restaurátorská firma Miloše Gavendy – Praha
Stavební práce: stavební firma Josefa Šindeláře – SP Praha
Na realizaci či přípravě projektů záchrany kulturního dědictví Lotyšské republiky se podílela celá řada dalších českých odborníků, např. prof. Durdík, PhDr. Ludvík Losos, doc. Josef Štulc, Pavel Jerie, Dr. Dagmar Michoinová, včetně mnoha odborných firem a specialistů.

Ostatní aktivity

• Každoroční exkurze lotyšských kolegů v ČR, s prezentací našich přístupů k obnově historických památek

• Organizace stáží pro lotyšské kolegy v ČR i ve Španělsku

• K projektu KALCE 2000 v Bausce zajištění konzultací pracovníků Národního památkového ústavu z ČR a partnera z EU ve Španělsku

• Konference CALČE 2000 – vyučení místních kapacit

• Propojení technologické laboratoře Národního památkového ústavu v ČR a odborného pracoviště v Lotyšsku

• Organizace dodávek speciálních materiálů pro restaurování z ČR do Lotyšska

• Výsledky našich realizací jsou často publikovány v lotyšských periodikách i odborných časopisech

• Sponzorské aktivity při dokončování první etapy obnovy zámku v Bausce, kdy chyběly lotyšské straně finance na zasklení oken vitrážemi

• Odborné semináře – školení místních pracovníků v oblasti historických řemesel a technologií

• Zpracování „skript“ pro výuku historických technologií (dosud nevydáno)

• V rámci restaurátorských prací se uskutečnily i jiné kulturní aktivity; společně s vedením zámku jsme zorganizovali několik koncertů folklorní hudby z ČR a Lotyšska

Ocenění prací v Lotyšsku
• Cena kulturního dědictví za nejlepší přínos pro oblast kulturního dědictví, udělená v roce 2003 Lotyšskou státní inspekcí pro ochranu kulturních památek v Rize za projekt a realizaci prvního úseku projektu konzervace hradu Bauska v Lotyšsku          
• Prestižní cena European Union Prize For Curtural Heritage, Europa Nostra Awards 2004, Architectural Heritage Bauska Fortress – Bauska Latvia
• The Best in Heritage 2006 – Bauska Castle Museum (Eurpean Heritage Association – Dubrovník 23. 9. 2006)

• „PATEICIBA 2014“ udělená Lotyšským arcibiskupem Jānisem Vanags za restaurování kapitulní síně katedrály v Rize (Rīgas Doms), Lotyšsko
• Nejvyšší ocenění v soutěži Lotyšská stavba roku Award 2014 – Restoration za obnovu a restaurování nového zámku v Bausce
• Ocenění BBC News 2014 za obnovu a restaurování nového zámku v Bausce, Lotyšsko;

• Nejvyšší ocenění v soutěži Lotyšská stavba roku Award 2015 – Restoration za obnovu a restaurování unikátní hvězdicové klenby hlavní síně věže hradu Cēsis v Lotyšsku

• Cena kulturního dědictví za nejlepší přínos pro oblast kulturního dědictví, udělená v roce 2015 Lotyšskou státní inspekcí pro ochranu kulturních památek v Rize za projekt a realizaci obnovy zámku Bauska v Lotyšsku

• Restaurátor M. Gavenda je od roku 2013 čestným občanem města Bauska a od roku 2015 nositelem lotyšského státního vyznamenání – Kříže uznání – za dlouhodobý a zvlášť významný přínos pro zachování kulturněhistorických hodnot v Lotyšsku

• Nejvyšší ocenění v soutěži Lotyšská stavba roku Award 2020 – Restoration za obnovu a restaurování věží hradu v Bausce