Zpět na informační servis

Co patří podle Ministerstva životního prostředí do ochrany životního prostředí?

17. února 2015
Text redakce

V souvislosti se dvěma mezinárodními konferencemi, jejichž organizace je v kompetenci České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Českého svazu stavebních inženýrů, jsme zjistili, jaké priority a cíle mají odborné sekce rezortu Ministerstva životního prostředí.

V poslední době byly připravovány v kolektivu ČKAIT a ČSSI, podle názoru odborné veřejnosti, dvě důležité mezinárodní konference. Jedna, která již úspěšně proběhla v Ostravě v srpnu 2014, se jmenovala Industriální stopy / Čtvrt století poté a věnovala se konverzi opuštěných industriálních budov z pohledu odborníků ze zemí bývalého ?tábora socializmu a míru?. Konference se zúčastnili přední odborníci ze Slovenska, Maďarska, Polska, Saska, Durynska a České republiky. Nad konferencí převzali záštitu i čeští ministři průmyslu a obchodu, kultury a ministryně pro místní rozvoj a mezi přednášejícími vystoupili i náměstci ministrů všech tří jmenovaných ministerstev.

Druhou konferencí, jejíž příprava byla rovněž zahájena, je opět mezinárodní konference věnovaná problematice hospodaření s vodou a ochraně proti povodním z mezinárodního hlediska. Uskuteční se v novém Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích v říjnu roku 2015 a proběhne jako součást oslav 150. výročí založení prvního českého inženýrského spolku (SIA) v tehdejším Rakousku-Uhersku.

O záštitu nad oběma konferencemi byl požádán rovněž ministr životního prostředí v domnění, že využití opuštěných industriálních budov i otázka hospodaření s vodou a ochrana proti povodním je nesporně i problematikou ochrany životního prostředí. Velice jsme se mýlili.

Dovolím si citovat z odpovědi ředitele sekce ministra Ministerstva životního prostředí Ing. Vladislava Smrže k oběma žádostem:

Dovoluji si odpovědět na vaši žádost o převzetí záštity nad připravovanou konferencí Průmyslové dědictví / Čtvrt století poté. I když si uvědomujeme všechny důležité aspekty a dopady vaší konference, po posouzení vaší žádosti v odborných sekcích Ministerstva životního prostředí nebylo udělení záštity doporučeno. Při udělování záštit na prvním místě zohledňujeme primárně ochranu životního prostředí. Vámi deklarovaná témata nepatří mezi priority a cíle rezortu.

Dovoluji si odpovědět na vaši žádost o převzetí záštity nad připravovanou konferencí Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi. I když si uvědomujeme všechny důležité aspekty a dopady vaší konference, po posouzení vaší žádosti v odborných sekcích Ministerstva životního prostředí nebylo udělení záštity doporučeno. Při udělování záštit na prvním místě zohledňujeme primárně ochranu životního prostředí…

Komentáře myslím netřeba.