Zpět na materiály, výrobky, technologie

Chtějte jen to nejlepší!

14. února 2019
redakce PR článek

Každý, kdo plánuje zateplení svého domu, si pokládá otázku: Použiji fasádní polystyren nebo minerální vatu? Vnější omítka bude silikonová nebo silikátová? Jaké mám použít hmoždinky, aby se mi na hotové fasádě následně neprokreslovali?

Autor:Co je to, co všichni chtějí? Myslím, že to je dostatečně paropropustná fasáda, ve které nedochází ke kondenzaci, vnější omítka, která zaručí dlouhodobě čistou fasádu a takové hmoždinky, které zajistí potřebnou přídržnost k podkladu, ale nebudou se následně prokreslovat v zimním období.

Jedinečný zateplovací systém Baumit open je certifikovaná skladba ověřených a nezaměnitelných systémových komponent, která svému majiteli od první chvíle přinese vyšší kvalitu života, prodlouží životnost jeho domu a sníží výdaje za energii.

Nezáleží na tom, jestli přemýšlíte o zateplení novostavby, nebo plánujete dodatečně zateplit stávající objekt. Stačí se pouze rozhodnout, jaký má být konečný tepelný odpor fasády a s tím souvisí navržená tloušťka tepelněizolační vrstvy. Paropropustnost systému je zajištěna pravidelnou sítí otvorů, které procházejí celou tloušťkou desky z fasádního polystyrenu a v zimním období dokážou odvádět vlhkost směrem do exteriéru. Jednotlivé vrstvy zateplovacího systému Baumit open jsou navrženy tak, aby zdivo mohlo volně dýchat a v konstrukci nedocházelo ke kondenzaci vodní páry.

Věděli jste, že se systémem Baumit open nemusíte používat žádné hmoždinky a díky tomu ušetřit nemalé náklady na pronájem lešení a dalšího vybavení (penetrace, vrtáky, hmoždinky)? U novostaveb z cihelných nebo vápenopískových tvárnic, případně z betonu lze tento systém aplikovat tzv. čistě lepený, tedy bez jakéhokoli dodatečného kotvení hmoždinkami. Toto řešení lze uplatnit pro všechny objekty do výšky 8 m.

Jak je to možné a je to bezpečné? Součástí zateplovacího systému Baumit open je vysoce kvalitní lepicí hmota Baumit openContact, která až sedminásobně překračuje požadované hodnoty přídržnosti k výše zmíněným podkladům. Dochází tak k odstranění bodových tepelných mostů vzniklých klasickým hmoždinkováním, které se mohou ve vlhkých jarních a podzimních dnech na fasádě projevit formou prokreslování. Běžné talířové hmoždinky totiž ve vnějších kontaktních tepelněizolačních systémech představují místo s jinou teplotní a vlhkostní setrvačností než má jejich okolí, což se může vizuálně projevovat právě při teplotách kolem bodu mrazu anebo v obdobích s relativní vlhkostí vzduchu blížící se 100 %.

Hlavní úspora při samotné realizaci je čas. Vysoká kvalita lepicí a stěrkové hmoty Baumit openContact umožňuje kratší technologické přestávky mezi jednotlivými kroky při provádění zateplení. Fasáda bez hmoždinek znamená zateplení bez bodových tepelných mostů. Bez hmoždinek lze u standardního rodinného domu ušetřit cca 1200 děr a zajistit tak lepší neprůvzdušnost obvodové konstrukce.

V případě dodatečného zateplení, kdy na povrchu fasády již je původní omítkový systém, je možné využít kruhové plastové kotvy Baumit StarTrack, které na obvodové stěně tvoří osnovu styčných bodů spojených s pevným vnitřkem nosné stěny. Namísto ?klasických? hmoždinek neprocházejí přes tepelný izolant, ale jejich hlavy zůstávají pod tepelněizolačními deskami, čímž se zamezuje vzniku tepelných mostů. Po nanesení lepidla na Baumit StarTrack se na ně standardní metodou nalepí tepelněizolační desky Baumit open, které se pak již nemusí upevňovat pomocí různě dlouhých hmoždinek. Baumit StarTrack šetří čas, peníze a energii. Používání klasických hmoždinek je časově velmi náročné. Dříve než je možné začít s osazováním hmoždinek, musí lepidlo pod tepelněizolačními deskami dostatečně zatvrdnout. Použijete-li Baumit StarTrack, můžete tepelněizolační desky lepit bezprostředně po osazení lepicích kotev. Čím je tloušťka fasádních izolačních desek větší, tím více ušetříte. Klasickým hmoždinkováním se neúměrně zvyšují pořizovací náklady, protože se používají delší a dražší hmoždinky. Při použití lepicích kotev Baumit StarTrack tyto náklady odpadají. Nezáleží, zda máte 10, 20 či 30 cm izolantu, použijete vždy stejnou lepicí kotvu.

Dlouhodobě čistou a krásnou fasádu zajistí prémiová fasádní omítka Baumit NanoporTop, která díky své nanoporézní struktuře úspěšně kombinuje hydrofilní vlastnosti jejího povrchu s výraznou hydrofobitou jejích vnitřních vrstev. Výjimečné vlastnosti se vytvářejí během jejího vysýchání. Na fasádě Baumit NanoporTop ztrácí kapka vody své napětí, vlhkost je vtažena do horní hydrofilní vrstvy a v průběhu odpařování se z ní odlučují částečky nečistot. Za dalším skutečně účinným samočisticím účinkem Baumit Nanoporu stojí síla denního světla a nová složka fotokatalyzátoru. Vždy, když na povrch omítky dopadá denní světlo, dochází k aktivaci fotokatalytických látek v omítce, které ve svém okolí vytvářejí aktivní radikály, které bojují s každou nečistotou v podobě řas a plísní. Výsledkem jsou suché, čisté a krásné fasády.

Systémem Baumit open je zatepleno téměř 15 000 000 m2 fasád. To odpovídá výměře více jak 120 000 rodinných domků. Nejlepší a nejúčinnější opatření pro zajištění zdravého vnitřního prostředí je právě zateplovací systém Baumit open. Prodlouží životnost vašeho domu a sníží výdaje za energii po desítky let.