Zpět na informační servis

České stavebnictví se bez zahraničních pracovníků neobejde

25. října 2023
Text redakce

Tři čtvrtiny stavebních firem využívají zahraniční pracovní síly. Pro většinu společností, které zahraniční pracovníky zaměstnávají, je hlavním důvodem nedostatek dostupné pracovní síly na místním trhu. Nastavenou migrační politiku považuje za příliš přísnou 53 % ředitelů staveních firem. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Tři čtvrtiny dotázaných stavebních společností (76 %) využívá zahraniční pracovní síly. Naopak jedna čtvrtina (24 %) žádné zahraniční pracovníky nevyužívá. Pro většinu společností, které zahraniční pracovníky zaměstnávají, je dostupné pracovní síly na místním trhu nedostatek (92 %). Česká republika je několik let zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropě. V červenci dosahovala 2,8 % a meziročně se snížila o 0,1 %.

Ve stavebnictví chybí až na sto tisíc řemeslníků a dalších kvalifikovaných pracovníků stavebních profesí a řešení je v nedohlednu. Hrozí tak, že se výstavba a opravy domů a bytů prodraží a zpomalí. Využití zahraničních pracovníků pro stavební firmy je proto pro české stavebnictví kriticky důležité. Zahraniční pracovníci mohou nahradit nedostatek místní pracovní síly s potřebnými dovednostmi a zajišťovat flexibilitu v době sezónních špiček,vysvětluje Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research.

Nedostatkem kvalifikované pracovní síly strádá naše stavebnictví dlouhodobě a situace se postupně spíše zhoršuje. Jednou z příčin je rozvoj konkurenčních oborů, které jsou pro řadu mladých lidí atraktivnější, a také negativní posun ve vnímání společenské prestiže technických oborů a manuální odborné práce,“ říká Jaroslav Heran, generální ředitel společnosti Metrostav, a dodává: „Bez posil ze zahraničí se české stavebnictví aktuálně neobejde. Dělníci z méně ekonomicky rozvinutých zemí bývají často ochotni pracovat za podmínek, které jsou pro tuzemské zaměstnance nezajímavé. Nevýhodou je potřeba zajištění jejich adaptace na místní podmínky a složitá administrativa spojená s vyřízením všeho potřebného pro pobyt. V tomto mají příslušná ministerstva vůči svému průmyslu velký dluh.“

Nejvýraznějším benefitem je flexibilita

Využití zahraničních pracovníků nabízí řadu výhod, které mohou posílit konkurenceschopnost stavebních firem. Mezi hlavní výhody patří flexibilita a dostupnost pracovní síly, jak uvádí 66 % stavebních firem. „Zaměstnáváme pracovníky jak ze zemí Evropské unie, tak i ze třetích zemí. Hlavním důvodem je nedostatek tuzemských pracovníků a jejich menší zájem o vykonávání fyzicky náročné stavební práce. Mezi výhody řadím ochotu pracovat přesčas nebo o víkendech. Dá se říct, že tito zaměstnanci jsou spolehliví a projevují mnohem nižší fluktuaci,“ říká Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti Hochtief CZ.

Zaměstnávání zahraničních pracovníků ve stavebním průmyslu vyžaduje pečlivou administraci. Zkušenosti s úředními postupy a právními aspekty vyřízení povolení spojených s náborem zahraničních pracovníků jsou klíčové pro úspěšné integrování těchto pracovníků do stavební firmy. Většina dotázaných ředitelů stavebních společností má zkušenost s těmito postupy. „Nevýhodou je přirozeně jazyková bariéra, ale také administrativní náročnost související se zajišťováním příslušných pracovních či pobytových povolení pro zaměstnance ze třetích zemí a vyšší náklady na jejich adaptační proces,“ dodává Tomáš Koranda.

V České republice je zaměstnávání zahraničních pracovníků ve stavebnictví stále důležitějším tématem. Stavebnictví, podobně jako sektor průmyslu, čelí potřebě zajišťovat pracovní sílu s potřebnými dovednostmi. Nastavenou migrační politiku a legislativu, která ovlivňuje proces přijímání zahraničních pracovníků, považuje 53 % ředitelů staveních firem za příliš přísnou. Dvě třetiny dotázaných (39 %) si myslí, že je přiměřená a odpovídá potřebám odvětví. Podle zbylé části dotázaných (8 %) je nedostatečná a měla by být naopak více regulována.

2023-10-25 Graf 2

Devět z deseti stavebních firem potvrzuje problém, že postrádají absolventy stavebních oborů a nejvíce je trápí právě nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. Jedním z důvodů je demografický vývoj a stárnutí generace kvalifikovaných řemeslníků, přičemž ze škol do oboru nepřichází dostatečná pracovních síla mladých lidí.

Výrobce stavebních materiálů, společnost Wienerberger, nevyužívá služeb pracovních agentur ani nezaměstnává pracovníky ze zahraničí: „Místo toho dlouhodobě spolupracujeme s učilišti a odbornými školami pro zedníky, pokrývače, projektanty a další budoucí odborníky v pozemním stavitelství. Česko má třikrát méně absolventů technických oborů, než by zdejší stavebnictví potřebovalo, a proto je důsledkem stálý nedostatek řemeslníků na trhu,“ vysvětluje Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti Wienerberger, která nabízí jako možné řešení problému zavádění robotického zdění a představila prototyp zdicího robota. „Výkonem se robot hodí na velké stavby s dlouhými zdmi, jako jsou bytové domy, školy nebo průmyslové haly. Do budoucna chceme robota přizpůsobit i pro menší stavby. K provozu potřebuje pouze operátora a pomocného stavebního dělníka, který zajistí přísun materiálu a drobné dozdívky. Robot je dvakrát rychlejší než parta zedníků, může pracovat i v noci nebo za zhoršených klimatických podmínek,“ dodává Kamil Jeřábek.

Údaje vychází z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research, která je v plném znění zveřejněna na www.ceec.eu.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 15:40
Tracy is unable to log error.